Pobił 75-letnią matkę drewnianą laską

75-latka była bita przez swojego syna od dawna, szarpana za włosy, obrażana. W końcu pobito ją tak, że trafiła do szpitala.

Gdy 42-latek pobił swoją matkę drewnianą laską, zaczęła uciekać. Udało się jej schronić u sąsiadów. Ci wezwali policje.

Interweniujący na miejscu patrol ustalił, że 42-letni mężczyzna pobił drewnianą laską swoją matkę. Pokrzywdzona w obawie o swoje życie uciekła do sąsiadów, którzy wezwali pomoc medyczną i Policję. 75-letnia kobieta została przewieziona do szpitala. Mundurowi zaś zatrzymali i umieścili w policyjnej celi sprawcę – relacjonuje policja.

Przed tym pobiciem ciągnęła się jednak długa historia dręczenia staruszki przez syna.

Z policyjnych ustaleń wynika, że kobieta od co najmniej roku znosiła wyzwiska, szarpanie, ciągnięcie za włosy oraz groźby syna. Dopiero, gdy po raz kolejny uciekła z domu przed oprawcą, sąsiedzi wezwali pomoc, a pokrzywdzona postanowiła złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na jej szkodę – opisuje policja

Policjanci nie mają wątpliwości, że w stosunku do swojej matki mężczyzna ten był nieobliczalny. Mogło dojść do największej tragedii. W końcu jednak sąsiedzi postanowili zadzwonić na policję.

Każdy, kto jest świadkiem podobnego znęcania się, ma obowiązek, także prawny, powiadomić o tym policję. Wystarczy informację te przekazać anonimowo, dzwoniąc pod numer 997.

Przypominamy, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Precyzuje to dyspozycja artykułu 207 kodeksu karnego:
Art. 207 § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl