Plaga szczurów w mieście. Urzędnicy apelują

Źle zabezpieczone kubły na odpady czy jedzenie wyrzucane do otwartych śmietników – przyciągają szczury. W miejskich parkach, mimo regularnego sprzątania, gryzonie pojawiają się najczęściej w miejscach, w których ludzie dokarmiają ptaki.

Szczury pojawiają się najczęściej na terenach zieleni w centrum miasta. Wzmożony monitoring miasto prowadzi przede wszystkim w parkach: T. Mazowieckiego, Sołackim, L. Bergera, A. Wodziczki – teren zieleni przy rzece Bogdanka przy al. Wielkopolskiej; skwerach: R. Wilhelmiego, B. Jańskiego, A. Łuczaka, a także na placach Ratajskiego, Asnyka oraz zieleńcu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej czy Górze Przemysła. 

– Pozostawione resztki jedzenia w parku to nie pożywka dla dzikich ptaków, ale przede wszystkim szczurów. Najczęściej pozostawiany jest chleb, który ze względu na składniki szkodzi ptactwu, a dodatkowo przyciąga gryzonie. Wzmacnia to przekaz, że nie powinniśmy zostawiać w parkach jedzenia. Zwierzęta są tam odpowiednio dokarmiane, nie trzeba przynosić im „ludzkiego” pokarmu – mówi Magdalena Taberska, inspektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

W miejskich parkach deratyzacja prowadzona jest przez cały rok, aby zminimalizować zagrożenie ze strony gryzoni. Jednak, aby była ona skuteczna, ważne jest również zachowanie mieszkańców Poznania.

-Podjęliśmy współpracę z stowarzyszeniem „Jestem na pTak”, z którym przeprowadzaliśmy akcje informacyjne, np. w jaki sposób budować karmniki dla ptaków. Wszystko po to, by edukować mieszkańców w zakresie prawidłowego dokarmiania, aby nie przyciągało ono dodatkowo szczurów oraz dzików – mówi Przemysław Piwecki,  rzecznik prasowy straży miejskiej w Poznaniu.

W Poznaniu przeprowadza się akcję deratyzacji całego miasta, aż dwa razy w roku. 

– Najczęściej szczury spotykamy na terenie nieruchomości, blisko ludzi i jedzenia. Należy w takiej sytuacji powiadomić zarządcę danej nieruchomości, ponieważ to on jest zobowiązany wykonać deratyzację w tym miejscu. Jeśli zdarzy się tak, że osoba odpowiedzialna nie reaguje, należy to zgłosić do nas. Wówczas podejmiemy kroki aby zobligować zarządcę do podjęcia działań – tłumaczy rzecznik straży miejskiej w Poznaniu.

Zgłoszenia do straży miejskiej można kierować pod numerem 61 878 55 87 lub 986. Widząc szczury w miejscu publicznym, należy zgłosić ten fakt do Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP, dzwoniąc pod numer telefonu: 61 878 4257 lub 61 878 4173 lub poprzez aplikację Smart City Poznań – w kategorii porządek – deratyzacja.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl