Pisał, że „lesbom trzeba zaszywać c…”. Rezygnuje z zasiadania w senacie uczelni

Mgr inż. Paweł Urbański z Uniwersytetu Przyrodniczego, który pisał na Twitterze, że rodziców niepełnosprawnych dzieci trzeba „wsadzać za druty”, a „lesbom zaszywać c…y”, przeprasza za swoje zachowanie. Urbański rezygnuje też z członkostwa w senacie uczelni i radzie wydziału.

Na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego – po tym jak media nagłośnił sprawę – uczelnia wydała komunikat w którym między innymi czytamy – Nawiązując do niestosownego zachowania naszego pracownika w mediach społecznościowych, kategorycznie potępiamy takie postępowanie i jako Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu sprzeciwiamy się wszelkim aktom nietolerancji i agresji. Podkreślić jednak należy, że prezentowane w mediach społecznościowych wpisy są prywatnymi opiniami Pana Pawła Urbańskiego i jako takie powinny być traktowane. Kontrola pracodawcy nad pracownikiem ogranicza się wyłącznie do jego działalności zawodowej. Uniwersytet jako pracodawca nie ma podstaw prawnych ingerować w sferę prywatności pracownika i prawo do wolnej wypowiedzi. Jednakże oceniając negatywnie takie zachowanie podjęte zostały stosowne działania i zwrócona uwaga Panu Pawłowi Urbańskiemu na nieodpowiednią formę wypowiedzi publikowanych przez niego w mediach społecznościowych.

Sam zainteresowany Paweł Urbański na stronach uczelni wydał następujące oświadczenie. – Wyrażam ubolewanie i przepraszam wszystkie osoby, które mogły poczuć się urażone i dotknięte tonem moich wypowiedzi publikowanych w mediach społecznościowych. Przepraszam Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu za narażenie jego dobrego imienia i utraty renomy. W związku z zaistniałą sytuacją chciałem poinformować o złożeniu przeze mnie na ręce JM Rektora oraz Dziekana rezygnacji z wybieralnych funkcji jakie pełnię na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu tj. członkostwa w Senacie UPP i Radzie Wydziału. Paweł Urbański.

 

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl