PIM wybrały wykonawcę wiaduktów na Lutyckiej i Golęcińskiej. Są szczegóły inwestycji

Miasto zdecydowało o dołożeniu brakującej kwoty do budowy wiaduktów w północno-zachodniej części Poznania. Dzięki temu PIM mogły wybrać wykonawcę robót.

Jest wykonawca wiaduktów

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę m.in. dwóch wiaduktów złożyła Skanska. Została już odebrana dokumentacja projektowa inwestycji, a prace budowlane będą się toczyć w 2024 i 2025 roku.

– Powstanie wiaduktów wzdłuż ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej, to jedne z najważniejszych inwestycji dla Poznania, ale również dla Strzeszyna – zaznacza Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Co się zmieni?

Wykonawca zajmie się budową wiaduktu i tym samym likwidacją przejazdu kolejowego w ciągu ul. Lutyckiej. Nad torowiskiem powstanie także kładka pieszo-rowerowa, która zapewni bezpieczny i wygodny dostęp do zielonych terenów rekreacyjnych w rejonie pobliskiego fortu oraz do osiedli mieszkaniowych na Strzeszynie. Zadaniem wykonawcy będzie również budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym podziemną.

Zadanie obejmuje przebudowę układu drogowego na długości od ul. Homera do ul. Szczawnickiej. Kierowcy bezkolizyjnie przejadą nie tylko nad torowiskiem, ale i nad ul. Podolańską, gdyż w ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy odcinek tej ulicy wzdłuż torów kolejowych, między ul. Szczawnicką a Lutycką. Z kolei ul. Szczawnicka przejdzie remont na odcinku od ul. Lutyckiej do ul. Podolańskiej, a skrzyżowanie z ul. Lutycką zyska sygnalizację świetlną. Ponadto pod wiaduktem, po obu stronach torów kolejowych i zarazem równolegle do nich, powstaną ciągi pieszo-rowerowe.

Inwestycja realizowana jest we współpracy ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe.

Czytaj także: Miasto zdecydowało o dołożeniu brakującej kwoty do budowy wiaduktów w północno-zachodniej części Poznania.

Jan Józefowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl