Materiał partnera

“Otwórz z nami swój biznes”- spotkanie dla osób zainteresowanych franczyzą

Od początku działalności Fundacja In_Spire przy wsparciu swoich darczyńców bardzo mocno pomaga uchodźcom z Ukrainy, zarówno w adaptacji w nowym dla nich środowisku, jak i w aktywizacji zawodowej. Celem fundacji jest zwiększenie sprawczości, samostanowienie, wspieranie talentów oraz pokazanie możliwości, które samodzielnie można odkryć i z nich skorzystać.

Mając na uwadze dobro naszych przyjaciół z Ukrainy Fundacja In_Spire wraz z Żabka Polska organizują spotkanie dla osób zainteresowanych franczyzą – “Otwórz z nami swój biznes”/ «Відкрий свій бізнес з нами» Зустріч із Żabka. Spotkanie ma charakter informacyjny, na którym zostaną między innymi przedstawione wymagania formalne, jakie (bez względu na narodowość przyszłego franczyzobiorcy) należy spełnić by nawiązać współpracę z Żabka Polska.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się:

– czym jest franczyza,

– jak otworzyć własny sklep pod marką Żabka,

– kto może dołączyć do sieci sklepów,

– jakie warunki należy spełnić, aby zostać franczyzobiorcą,

– jak wygląda proces rekrutacji,

– ile wynosi wkład własny.

Oprócz tego Asystentka kulturowa Żabka opowie o swojej roli, jaką pełni w firmie i o wyzwaniach w codziennej pracy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17.08.2022 roku, o godzinie 18:00, w budynku World Trade Center,
na I piętrze, przy ul. Bukowskiej 12 w Poznaniu. Na miejscu zapewniamy tłumacza j. ukraińskiego.

Obowiązuje rejestracja uczestników poprzez formularz, link do wydarzenia: Facebook.

NOTATKA Z ŻABKA POLSKA

Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 8500 placówek prowadzonych przez 7700 franczyzobiorców. Około 15,5 miliona polskich konsumentów mieszka nie dalej, niż 500 m od najbliższego sklepu Żabki. Do filarów CSR Spółki należą: dbałość o środowisko naturalne, odpowiedzialna sprzedaż żywności, rozwój osobisty i edukacja, wsparcie lokalnych społeczności, dbałość o zdrowie.

We wrześniu ubiegłego roku w strukturze Żabki powstał Zespół Projektowy w Dziale Rozwoju Franczyzy ukierunkowany na współpracę z potencjalnymi Kandydatami na Franczyzobiorców nieposiadających obywatelstwa polskiego. W ramach swoich działań Zespół nawiązał kontakty z 11 NGOS -ami wspierającymi obcokrajowców w Polsce oraz kilkoma urzędami wojewódzkimi, powiatowymi i samorządowymi wspierającymi przedsiębiorczość w RP, również w ramach Aktywizacji zawodowej cudzoziemców. W ramach kooperacji przeprowadzono wiele spotkań zachęcających do współpracy z Żabką potencjalnych Kandydatów na Franczyzobiorców bez względu na ich narodowość. Podczas spotkań miałyśmy kontakt z wieloma obcokrajowcami pracującymi w Polsce poniżej swoich kwalifikacji, ambicji oraz aspiracji. Dlatego w trakcie prowadzonych rozmów odpowiadamy na ich potrzeby, pokazujemy, że przy odpowiednim wsparciu mogą poprowadzić z sukcesem własny, dobrze prosperujący biznes, nie będąc obywatelem naszego kraju. W ciągu bieżącego roku wiele urzędów powiatowych, gminnych i samorządowych otworzyło się na współpracę w ramach szerzenia multikulturowości oraz wskazania możliwości rozwoju zawodowego również poprzez prowadzenie własnego biznesu. Propozycja współpracy z Żabką jest tym bardziej atrakcyjna, że pozwala na zaangażowanie w działalność gospodarczą z niewielkim wkładem własnym, który często stanowi poważną barierę przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Podczas Spotkań Informacyjnych prowadzonych w NGOS, uczestnicy dowiadują się jak wygląda model biznesowy proponowany przez Żabkę, jakie należy spełnić warunki formalne, jak wygląda proces szkolenia i wdrożenia Kandydata na Franczyzobiorcę. Prowadzący pozostawiają także czas uczestnikom na swobodne zadawanie pytań.

Różnorodność w naszej organizacji traktujemy jako zaletę. W 2021 roku dołączyła do nas osoba pełniąca rolę Menedżerki ds. Równości i Włączającej Kultury Organizacji. W ciągu ostatnich miesięcy dołączyły do Żabki asystentki kulturowe, które działają na terenie Centrów Logistycznych i Centrali. Do ich zadań należy m.in.: wspieranie ukraińskich rodzin uchodźczych w usamodzielnianiu się i adaptacji. Pomagają w znalezieniu pracy, mieszkania, rejestracji w przychodni czy zapisaniu do szkoły. Ponadto, będą pomagać w rekrutacjach (w tym osób innej narodowości niż polska) oraz prowadzić działania edukacyjne związane z równością, różnorodnością

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl