Otwarto pracownie, gdzie badać będą rakowe komórki

W Wielkopolski Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E. i J. Zeylandów otwarto nowoczesny Zakład Diagnostyki Molekularnej Nowotworów oraz Pracownię Polisomnografii.

Najważniejszym elementem wyposażenia jest sekwenator NGS, który umożliwia szeroką analizę genomu nowotworu. Pozwala to, na wykrycie określonych zaburzeń komórek raka, co jest warunkiem koniecznym do włączenia terapii celowanej u pacjenta. Jest to obecnie jedyna technologia, która pozwala na całościowe badanie materiału genetycznego w próbce nowotworowej w krótkim czasie. Umożliwia na otrzymanie informacji, które pozwalają wykorzystać aktualnie dostępne i nowo pojawiające się terapie lecznicze. Zastąpi ona w najbliższym czasie konieczność sekwencyjnego badania kolejnych zaburzeń genetycznych, które na dziś jest konieczne do wykonywania w WCPiT u kilkuset chorych rocznie w celu prawidłowego prowadzenia leczenia.

– Dobra diagnoza jest kluczowa dla dopasowania i zastosowania odpowiednej terapii. Im bardziej jest ona zaawansowana i celowana, tym lepiej dla pacjenta. Obawiamy się diagnozy oznaczającej chorobę nowotworową, coraz bardziej powszechną w naszym społeczeństwie, dlatego wszystkim powinno zależeć na tym, aby zastosowane terapie były jak najbardziej skuteczne, innymi słowy trafiały w punkt – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

hotel dla psów w Poznaniu

Z kolei nowa, czterostanowiskowa Pracownia Polisomnografii, pomoże w diagnostyce zaburzeń oddychania w czasie snu. Dotychczas szpital posiadał 1 stanowisko i czas oczekiwania na wykonanie badania wynosi powyżej 12 miesięcy. To powodowało niewystraczającą przepustowość pracowni. Bywały sytuacje, kiedy pobyty diagnostyczne odraczano. Pracownia powstała dzięki pieniądzom z budżetu województwa (650 tys. zł) oraz WCPiT (66 tys. zł).

Natomiast całkowity koszt powstania Zakładu Diagnostyki Molekularnej Nowotworów wyniósł ponad 3,7 mln zł. 2,,5 milionów pochodziło z budżetu Unii Europejskiej. 1,2 mln zł. to pieniądze z budżetu województwa.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl