Ostrzeżenie przed smogiem dla Wielkopolan

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu informuje, że norma stężenia PM10 została w Wielkopolsce przekroczona 14 grudnia. Z tego względu wprowadzono zakaz palenia w piecach i kominkach.

Pomiary pyłów

Już wczoraj informowano o ograniczeniach w sposobie ogrzewania ze względu na przekroczenie wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia. Dziś stacja pomiarowa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu odnotowała stężenie pyłów PM10 na poziomie 95 mikrogramów na metr sześcienny.

Zakaz palenia w kominkach i piecach

Przy takim stanie powietrza osoby najmłodsze i najstarsze powinny unikać wychodzenia z domów, jeśli nie jest to niezbędne. Dodatkowo na terenie Poznania wprowadzono na 15 grudnia zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, pieców kaflowych lub typu koza. Także kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania.

hotel dla psów w Poznaniu

Nawet pojedyncze źródło może pogorszyć jakość powietrza

Główne źródła emisji pyłów drobnych PM10 w miastach jest spalanie paliw stałych – węgla i drewna. Wpływ mają także warunki meteorologiczne, m.in. wyżowy układ baryczny, inwersja temperaturowa, niewielki wiatr lub jego brak. Przy takim przekroczeniu norm nawet pojedyncze ich źródło (np. kominek) znacznie pogarsza lokalnie jakość powietrza. Najbardziej w tej sytuacji mogą ucierpieć dzieci, osoby starsze oraz przewlekle chore.

Marianna Anders
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl