Operator Poznańskiego Roweru Miejskiego ukarany przez ZTM

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu nałożył na operatora PRM karę za między innymi niedziałające lub wadliwie działające oprogramowanie oraz za nieterminowe rozpatrywanie skarg i wniosków użytkowników.

ZTM sprawdzając działanie operatora, korzysta z usług zewnętrznej firmy, która kontroluje poprawność działania systemu (m.in. dostępność i sprawność rowerów, poprawność działania aplikacji, terminali, blokad rowerów i klawiatury numerycznej itd.).

Na podstawie tego raportu — jak informuje ZTM — stwierdzono szereg nieprawidłowości:

– … w czerwcu br. wystawiona została nota księgowa opiewająca na 299 tys. zł. Kary umowne zostały nałożone za niedziałające lub wadliwie działające oprogramowanie, niezapewnienie wymaganej liczby sprawnych rowerów, przekroczenie czasu wymiany lub naprawy uszkodzonego roweru oraz – w największym stopniu — za nieterminowe rozpatrywanie skarg i wniosków użytkowników.

Wcześniej na operatora nałożono karę w wysokości 80 tys. zł za niedostarczenie w terminie systemu raportowego.

Obecnie w ramach systemu działają rowery 3. generacji, wykorzystującą znaną od kilku lat sieć stacji, oraz pojazdy 4. generacji, tzw. bezstacyjne.

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl