Od 1 września w Poznaniu uczy się ponad 4000 tysiące dzieci z Ukrainy

1 września naukę w poznańskich szkołach i przedszkolach rozpoczęło 4417 dzieci z Ukrainy. Dane dotyczą uczniów, którzy uzyskali status uchodźcy po 24 lutego 2022 roku.

Uczniowie z Ukrainy już w zeszłym roku mieli możliwość dołączenia do polskich klas lub specjalnych grup w poznańskich szkołach. Aktualnie wśród uchodźców zza wschodniej granicy jest 818 przedszkolaków, 3120 uczniów szkół podstawowych oraz 389 uczniów placówek ponadpodstawowych. Porównując do liczby ukraińskich dzieci, które w zeszłym zakończyły rok szkolny w Polsce, jest ich o 500 mniej.

Przedszkole skończyło 1155 dzieci, do szkół podstawowych uczęszczało 3711 uczniów, a do ponadpodstawowych 73 – informuje wydział oświaty w Poznaniu. 

Dzieci uczęszczające do klas z uczniami polskimi mogą brać udział w dodatkowych zajęciach z języka polskiego. Odbywają się one w wymiarze 6 godzin tygodniowo i są prowadzone w grupach do 15 uczniów. W szkołach utworzono także możliwość uruchomienia stanowiska asystenta kulturowego, który wspiera nauczycieli i uczniów.

W placówkach edukacyjnych nadal istnieją specjalne oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy. Zajęcia polegają na intensywnej nauce języka polskiego oraz treści z poszczególnych przedmiotów. Taka nauka trwa rok z możliwością przedłużenia do dwóch lat. W tym roku szkolnym dodatkowe klasy działają w następujących placówkach:

  • Szkole Podstawowej nr 3 – 1 oddział,
  • Szkole Podstawowej nr 11 – 3 oddziały,
  • Szkole Podstawowej nr 13 – 1 oddział,
  • Szkole Podstawowej nr 15 – 3 oddziały,
  • Szkole Podstawowej nr 62 – 3 oddziały,
  • Szkole Podstawowej nr 80 – 2 oddziały,
  • Zespole Szkół Handlowych – 1 oddział,
  • Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych – 1 oddział,
  • XIV Liceum Ogólnokształcącym – 1 oddział,
  • XX Liceum Ogólnokształcącym – 1 oddział.

Ukraińscy uchodźcy mogą także kontynuować zdalną naukę w swoich szkołach, ale bez możliwości uczęszczania do polskich placówek.

Marianna Anders
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl