Od 1 sierpnia nowe ceny biletów

Od pierwszego sierpnia zmieniają się ceny niektórych biletów MPK. Na jednym bilecie z Poznania dojedziemy nawet do Zaniemyśla. W życie wchodzi bowiem nowa strefa biletowa D. 

Strefy biletowe
W związku z integracją transportu publicznego z gminami Kórnik i Zaniemyśl od sierpnia wprowadzona zostanie czwarta strefa biletowa — strefa D, a wraz z nią całkowicie nowe bilety. Strefa D będzie obejmować miejscowości znajdujące się na terenie gminy Zaniemyśl: Jeziory Małe, Jeziory Wielkie, Łękno i Zaniemyśl.

Bilety jednorazowe
Zmiany taryf nie będą dotyczyły osób korzystających z tPortmonetki, a jedynie biletów papierowych lub z aplikacji mobilnych. W związku z dodaniem strefy D zmienią się ceny biletów 10-minutowych. Bilet 40-minutowy lub jeden przejazd zostanie zmieniony na 45 minut. Nowe bilety, uwzględniające zmianę w taryfie, będą w sprzedaży od 1 sierpnia. Od tego dnia wycofane zostaną te na 10 minut na strefę A+B+C, na 40 minut lub jeden przejazd oraz 48- i 72-godzinne. Z tych biletów nie będzie można już korzystać na liniach organizowanych przez ZTM.

Na liniach podmiejskich u kierowcy (z wyjątkiem linii obsługiwanych przez MPK Poznań) będzie można kupić jedynie bilety czasowe: do 10 minut, do 45 minut oraz do 90 minut — tylko za odliczoną kwotę. Niewykorzystane bilety jednorazowe, które stracą ważność, pasażerowie będą mogli wymienić na te z nowej taryfy w Punktach Obsługi Klienta ZTM przez 12 miesięcy od 1 sierpnia za dopłatą w wysokości różnicy wartości.

Bilety sieciowe
Obowiązywać będą nowe rodzaje biletów okresowych na sieć:

– na strefę A+B+C+D — cena za bilet 30-dniowy normalny metropolitalny: 204 zł

– na strefę B+C+D — cena za bilet 30-dniowy normalny metropolitalny: 121 zł

– na strefę C+D — cena za bilet 30-dniowy normalny metropolitalny: 83 zł

– na strefę D — cena za bilet 30-dniowy normalny metropolitalny: 48 zł

Jednocześnie obniżone zostaną ceny biletów okresowych na sieć: na strefę A+B+C (obecnie normalny 30-dniowy metropolitalny kosztuje 171 zł, a po zmianach będzie to 168 zł) oraz B+C (obecnie za normalny metropolitalny 30-dniowy należy zapłacić 89 zł, a po zmianach – 83 zł).

Uczniowie podstawówek za darmo
Szerszy będzie zakres bezpłatnej komunikacji dla uczniów szkół podstawowych (lub innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego wyżej wymienionych szkół). Od sierpnia bez konieczności zakupu biletu będą mogli podróżować uczniowie nie tylko z Poznania, ale również mieszkający w innych gminach objętych porozumieniem międzygminnym: Czerwonaku, Dopiewie, Kleszczewie, Komornikach, Kostrzynie, Kórniku, Luboniu, Mosinie, Murowanej Goślinie, Pobiedziskach, Puszczykowie, Rokietnicy, Suchym Lesie, Swarzędzu, Szamotułach, Tarnowie Podgórnym, Dusznikach, Kaźmierzu oraz Zaniemyślu. Bezpłatna komunikacja będzie obowiązywało we wszystkich strefach taryfowych ZTM — na podstawie legitymacji szkolnej lub karty PEKA z zapisanym uprawnieniem.

Można dokonać zwrotu zakupionego wcześniej biletu okresowego: normalnego, Metropolitalnego, ulgowego oraz Biletu Metropolitalnego z ulgą. To istotne zwłaszcza dla tych uczniów, którzy z dniem 1 sierpnia zyskają uprawnienie do bezpłatnej komunikacji, a mają już wykupiony bilet okresowy.

Bilety okresowe — trasowane
Nie zostaną zmienione ceny biletów trasowanych. Nadal będą one dostępne w wersji do 6-, 18- i 24 przystanków. Do zakresu zasięgu biletów zostanie jednak dodana strefa D. W związku z tym wszystkich pasażerów korzystających z biletów trasowanych prosimy o odwiedzenie wybranego Punktu Obsługi Klienta ZTM w celu ponownego skonfigurowania biletu. Z biletów trasowanych kupionych przed 1 sierpnia będzie można korzystać do czasu zakończenia ich ważności. Nie będzie jednak możliwości ich automatycznego przedłużenia po tej dacie. Konieczne będzie zaktualizowanie biletu w wybranym Punkcie Obsługi Klienta ZTM.

Bezpłatna komunikacja podczas smogu
Kolejną zmianą we wszystkich strefach, a nie tylko w Poznaniu, jest bezpłatna komunikacja w czasie smogu (przekroczenia poziomu PM10). Zgodnie z przepisami będzie ona wprowadzana od godz. 3.00 do godz. 24.00, po dniu, w którym doszło do przekroczenia poziomu stężeń pyłów PM10.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl