O pomoc migrantom apeluje abp. Stanisław Gądecki

Pomaganie migrantom, dążenie na Zachód min. w zakresie wyrównywania pensji, oraz krytyka Gender, to tezy, pod którymi podpisał się Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który reprezentował polskich duchownych na Konferencji dziewięciu episkopatów Europy Środkowej i Wschodniej w Bratysławie.

Ogłoszony dziś dokument przypomina, że w ostatnich latach diecezje w krajach Europy Środkowo-Wschodniej podejmowały wiele działań na rzecz pomocy ofiarom wojen na Bliskim Wschodzie, np. wspólną zbiórkę środków w 2017. Starają się też wspierać odbudowę domów, szpitali, szkół i całych okręgów w tym regionie, aby umożliwić powrót uchodźców do ich krajów. Komunikat podkreśla, że instytucje Kościoła katolickiego intensywnie pomagały również tym uchodźcom i migrantom, którzy przechodzili przez kraje tej części Europy – stwierdza komunikat Archidiecezji Poznańskiej

Duchowni zwracali też uwagę na ogromne dysproporcję w pensjach między krajami zachodniej i wschodniej Europy. Hierarchowie wezwali też swoje państwa do poświęcenia większej uwagi reformie nauczania. Silny jednak i powtarzający się w oświadczeniu jest głos dotyczący migrantów.

Po upadku „żelaznej kurtyny” [w 1989] Europa radykalnie się zmieniła. Odzyskana wolność krajów wschodnioeuropejskich jest powodem radości, zarazem jednak biskupi są świadomi, że wielu ich współobywateli odczuwa wielką niepewność. Kryzys migracyjny pokazał, że nie jest łatwo przezwyciężyć podziały myślowe i kulturowe między Wschodem a Zachodem, toteż współpraca jest nieunikniona. Nie można pozostawać obojętnym wobec osób, które w poszukiwaniu lepszej przyszłości dla siebie i swych rodzin znalazły się w sytuacji zagrożenia swego życia lub cierpią głód i biedę. „Trzeba uczynić wszystko, aby pomóc krajom, z których pochodzą ci ludzie i w ten sposób rozwiązać problemy, wywołane przez migrację” – zaapelowali uczestnicy spotkania.

Przewodniczący Episkopatów, którzy spotkali się w Bratysławie skrytykowali też gender (badania dotyczące różnic między płciami). Zdaniem biskupów, badania te nie są naturalne i sprzeczne z nauczaniem Kościoła.

Biskupi podkreślili, że Kościół chce przyczyniać się do integracji europejskiej i zmniejszania różnic między państwami UE.

kontakt

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl