Nowe oblicze Starej Papierni

Na terenie, na którym kilkadziesiąt lat temu produkowało się papier, powstanie najnowocześniejsza w Europie prototypownia UAP stanowiąca uczelniane centrum cyfrowe. Będą tam miedzy innymi projektowane meble. W czwartek, 13 października, odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod przebudowę Starej Papierni.

Władze uczelni planują, że pod koniec roku 2023 roku powstanie tu unikalna w Polsce, Prototypownia UAP stanowiąca uczelniane centrum cyfrowe, gdzie studenci a także pracownicy UAP będą mogli realizować swoje projekty badawcze ze szczególnym uwzględnieniem prototypowania projektów w branży meblarskiej oraz wyposażenia wnętrz.

„Tam będą działy się realizacje programów naukowo – badawczych, tam będą się realizowały programy współpracy z przemysłem i różnego rodzaju działania projektowo badawcze, które Uczelnia wraz z przemysłem będzie realizowała. Ponadto obiekt mógłby realizować inne funkcje: np; być laboratorium Wydziału Malarstwa i Rysunku, laboratorium Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych czy zapleczem dla pracowni projektowych, mebla, designu, ubioru i scenografii. Chcemy także, aby w tej przestrzeni odbywały się wydarzenia kulturalne i artystyczne, które będą dostępne dla każdego Poznaniaka i nie tylko.” – mówi prof. Wojciech Hora, Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

To także szansa na wzmocnienie i wzrost kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej uczelni, zwiększenie dostępności oferty prac badawczo-rozwojowych, badań i analiz dla sektora przemysłu meblarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem producentów mebli i wytwórców elementów wyposażenia wnętrz. Cenna jest również budowa programów stażowych dla studentów, transferu wiedzy oraz przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru inteligentnej specjalizacji regionu.

W lutym 2022 roku rozstrzygnęliśmy przetarg na projektowanie i przebudową Starej Papierni. Generalny wykonawca firma DEMIURG zakończyła już prace projektowe i uzyskała decyzję na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowalnych na obszarze zabytkowego centrum Poznania. Obecnie trwają prace przygotowawcze, organizacja placu budowy i kontraktowanie podwykonawców. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi planami, to nowa, Stara Papiernia powinna zacząć działać już we wrześniu 2023 roku – mówi Michał Pawłowski kierownik działu inwestycji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Niezwykle cieszymy się, że możemy realizować kolejną inwestycję w Poznaniu i to w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Nasze wieloletnie doświadczenie z zabytkową tkanką sprawia, że z pełną świadomością mogę powiedzieć, że będzie to kolejna realizacja zakończona sukcesem, a Poznań zyska miejsce, w którym młodzi ludzie będą mogli rozwijać swoje artystyczne pasje. Jeszcze w tym roku ruszamy z pracami budowlanymi, a w przyszłym roku będziemy mogli spotkać się w gotowym obiekcie  – Mikołaj Jankowski, Prezes Zarządu DEMIURG sp. z o.o.

fot. Szymon Kawecki / materiały prasowe

Budynek Starej Papierni wraz z przylegającym do niego zabytkowym dworkiem mieszkalnym Uniwersytet nabył od Miasta we wrześniu 2021 r., na bardzo preferencyjnych warunkach. Stało się to możliwe dzięki uchwale Rady Miasta Poznania w której miejscy radni zgodzili się udzielić uczelni 99% bonifikaty od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i 76% bonifikaty od ceny sprzedaży budynków.

– Cieszę się, że ten budynek ożyje i zostanie zrewitalizowany nie tylko w wymiarze materialnym ale także społecznym i edukacyjnym. Życie studenckie w sercu miasta jest niezwykle istotne. To miejsce z pewnością będzie nim tętnić. Tutaj młodzi ludzie będą mogli się kształcić, rozwijać i opromieniać tę najstarszą część miasta swoją obecnością – podkreśla Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Inwestycja będzie kosztować ponad 46 milionów złotych. Kwota przyznanego dofinansowania ze środków europejskich to ponad 22 mln złotych. Dodatkowo koszt przebudowy i zakupu wyposażenia zostanie pokryty z pieniędzy pochodzących z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3,2 mln zł. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dołożyło 8,5 mln zł. UAP na przebudowę ze swojego budżetu wyłożył 10,9 mln złotych.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl