Nowatorski projekt leśników

Przez 3 lata leśnicy odtworzyli ponad 430 ha mokradeł. To ważny element w leśnej gospodarce. Ich brak to zagrożenie dla leśnej fauny i flory.

Jest sucho

Klimatyczny bilans wodny jednoznacznie pokazuje, że Wielkopolska cierpi na niedostatek wody. Dlatego ochrona mokradeł to bardzo ważny element w gospodarce leśnej. To siedliska kluczowe w skali Europy. Dzięki działaniom leśników poprawi się stan środowiska na ponad 430 ha, czyli powierzchni ponad 610 boisk piłkarskich.

– Chronimy rzeczy, kiedy uważamy, że są cenne. A dla nas cenne są gatunki, które mokradła zamieszkują. To tylko jeden z powodów, dla których powinniśmy chronić i odtwarzać mokradła – mówi dr hab. Wiktor Kotowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Jedną z głównych korzyści wynikających z projektu jest zwiększenie zdolności do magazynowania wody przez lasy, a tym samym zasilenie wód gruntowych i podziemnych. Wpłynie to na poprawę funkcjonowania całego ekosystemu. Zahamowanie odpływu wody opadowej pozwala nie tylko chronić jej zasoby w sensie ilościowym, lecz także pozytywnie wpływa na jej jakość.

Deszczówka na wagę złota

Jeżeli zaczniemy bardzo aktywnie poprawiać sytuację związaną z emisją gazów cieplarnianych, to w 2100. roku będziemy mieli średnią temperaturę wyższą o 1,5 stopnia Celsjusza od obecnej. Jeżeli nie zintensyfikujemy naszych działań, to temperatura wzrośnie w stosunku do obecnej o 4 stopnie Celsjusza. Proszę spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie konsekwencje będzie to niosło – mówi prof. dr hab. Ewa Błońska z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 

Roślinność leśna w naturalny sposób powoduje natlenienie i oczyszczanie wód opadowych. Śródleśne stawy, oczka wodne czy mokradła pozytywnie oddziałują na mikroklimat, powodują ogólny wzrost wilgotności powietrza i ściółki leśnej. Tym samym zmniejszają zagrożenie pożarowe w lasach. Mokradła to też ogromne magazyny CO2 co ma znaczenie dla ochrony klimatu.

Finansowanie na działania zmierzające do odtworzenia mokradeł w kwocie ponad 5 mln zł zapewniły Fundusze Norweskie i EOG. Dzięki nim wybudowano ponad 150 obiektów hydrotechnicznych (m.in. 76 progów piętrzących, 43 zastawki i 24 przepusty).

czytaj także: Zebrał już 20 ton śmieci. Dzięki reakcji czytelników „porzundny poznaniak” nie zwalnia

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl