Niepełnosprawni uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na wsparcie

Osoby z niepełnosprawnością z Ukrainy mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu lub naprawy na przykład protezy, kul łokciowych, ortezy ortopedycznej, balkonika czy podpórki ułatwiającej chodzenie.

Pomoc dotyczy zakupu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, które nie są w 100 proc. finansowane przez NFZ.

Ze wsparcia mogą skorzystać obywatele Ukrainy, którzy:

  • przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r.,
  • posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności,
  • w przypadku braku tego dokumentu wystarczy oświadczenie, że się go posiada (w imieniu dzieci z niepełnosprawnością oświadczenie składa opiekun).

– Zgodnie z zasadami programu, dofinansowaniem może zostać objęty wymagany udział własny do limitu wskazanego przez NFZ  – podkreśla Michał Wieczorek, kierownik Sekcji Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR.

Zlecenie na konkretny wyrób wystawia najczęściej lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista. Aby otrzymać dofinasowanie, orteze, czy też balkonik należy kupić w aptece (sklepie), która ma podpisaną umowę z NFZ.

Wnioski o przyznanie dofinansowania przyjmuje Sekcja ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR, która mieści się w budynku przy ulicy Sienkiewicza 22 w Poznaniu (3 piętro, pokój nr 303).  Wnioski można składać do końca 2022 roku.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl