Wielkopolska

Nielegalnie przemycili 1420 ton tytoniu. Skarb Państwa stracił przez to 667 milionów złotych

Akt oskarżenia przeciwko 16 osobom. Zarzuty obejmują nielegalny przemyt co najmniej 1420 ton tytoniu oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zaoszczędzili 667 milionów złotych.

Grupa przestępcza złapana

Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu skierował do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze akt oskarżenia przeciwko 16. osobom. Postępowanie prowadzono wspólnie ze Strażą Graniczną oraz innymi służbami.

Prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu zarzucił oskarżonym popełnienie przestępstw karno skarbowych, w tym 5. osobom udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

W toku śledztwa ustalono, że grupa polskich obywateli zamieszkałych na terenie województwa lubuskiego, co najmniej od maja 2018 roku, dokonało importu suszu tytoniowego z dwóch oficjalnie działających firm bułgarskich. Towar przewożony był następnie do magazynów kontrolowanych przez członków grupy, położonych na terenie Saksonii w Niemczech, bezpośrednio w pasie przygranicznym z Polską.

Transfer suszu za granicę

Susz był transferowany z Czech i Niemiec na teren Polski. Wykorzystywano go jako surowiec do produkcji papierosów w nielegalnych wytwórniach. Następnie produkt transferowano na teren Saksonii i dystrybuowano na teren całego kraju.

Z ustaleń śledztwa wynika, że pod kontrolą członków grupy pozostawała zarejestrowana w Czechach spółka, której statutowa siedziba mieściła się pod tzw. wirtualnym adresem, gdzie faktycznie nie rezydowała żadna z osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw tego podmiotu.

Członkowie grupy przestępczej systematycznie wprowadzali susz tytoniowy przechowywany w magazynie z terenu Niemiec na teren Polski. W toku śledztwa prokurator ustalił, że w okresie od maja 2018 roku do momentu zatrzymania podejrzanych w dniu 7 lipca 2020 r.  grupa wprowadziła w ten sposób na teren kraju co najmniej 1420 ton  suszu tytoniu bez uiszczenia należności wynikających z podatku akcyzowego, co skutkowało powstaniem zaległości podatkowych w łącznej wysokości ponad 667 milionów złotych.

Dzięki współpracy z funkcjonariuszami niemieckiej służby celnej przejęto 5000 kg suszu tytoniowego na terenie Niemiec, który był przygotowany do transferu do Polski.

Czytaj też: Awaria przy Starym Rynku. Brak wody pitnej dla mieszkańców

Źródło: Prokuratura Krajowa

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl