Najwyżej punktowane wykroczenia drogowe. Nowy taryfikator obowiązuje od soboty

Od soboty 17 września wchodzi w życie nowelizacja taryfikatora mandatów za wykroczenia drogowe. Najważniejsze zmiany to system naliczania punktów karnych.

Wprowadzenie nowych stawek za przewinienia na drodze mają odstraszyć kierowców, którzy nie respektują przepisów kodeksu ruchu drogowego oraz nie przejmują się wysokimi mandatami. Zmiana, która ma wpłynąć na tę grupę kierowców, to podniesienie liczby przyznawanych punktów karnych oraz  wydłużenie okresu na jaki są przyznawane. Od 17 września  będą to dwa lata a nie rok, jak było dotychczas.

Uzbieranie w tym okresie 24 punktów, skutkuje odebraniem prawa jazdy, a kierowca musi zdać egzamin ponownie. Podwyższenie liczby punktów karnych jakie grożą za poszczególne przewinienia ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Za jakie wykroczenia otrzymamy najwięcej, aż 15 punktów?

Na liście najwyżej punktowanych przewinień znajduje się łącznie 18 pozycji. W przypadku niektórych liczba punktów karnych wzrosła o ponad 10, innych w ogóle nie były przedtem ujęte w taryfikatorze:

 1. Wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle.
 2. Ominięcie samochodu, który przepuszcza pieszych.
 3. Wyprzedzanie na, lub przed przejściem dla pieszych.
 4. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu.
 5. Niezatrzymanie się przed osobą o ograniczonej sprawności podczas przechodzenia przez jezdnię.
 6. Wyprzedzanie wbrew zakazowi.
 7. Nieudzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku.
 8. Ignorowanie sygnalizacji świetlnej.
 9. Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu.
 10. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas skrętu.
 11. Kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu.
 12. Niestosowanie się do poleceń uprawnionej osoby kierującej ruchem.
 13. Przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 70 km/h.
 14. Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym do wyznaczonego.
 15. Przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami.
 16. Niezatrzymanie się do kontroli drogowej.
 17. Popełnienie przestępstwa drogowego.
 18. Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym o 10 lub więcej.

Franciszek P. Bryska
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl