Można składać wnioski o dodatek osłonowy. Zobacz, ile wyniesie

Od 19 stycznia do 30 kwietnia można składać wnioski o dodatek osłonowy. Mieszkańcy Poznania mogą składać wnioski w Poznańskim Centrum Świadczeń (PCŚ). Świadczenie będzie przysługiwało gospodarstwom jednoosobowym oraz wieloosobowym, które spełnią określone warunki.

Jak wyjaśnia Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ), świadczenie będzie przysługiwało gospodarstwom jednoosobowym, których dochód nie przekracza netto kwoty 2100 zł miesięcznie oraz gospodarstwom wieloosobowym, których dochód nie przekracza kwoty netto 1500 zł miesięcznie.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji należny dodatek będzie umniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Dodatku nie otrzymamy, jeżeli jego wysokość po zastosowaniu powyższej zasady byłaby niższa niż 20 zł. Dochód obliczany jest z roku 2022.

Wniosek o dodatek osłonowy

Wniosek można złożyć papierowo, elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska.

Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r. Może o niego wystąpić obywatel polski zamieszkujący i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie na pobyt na terenie Polski.

– Wysokość dodatku uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym. Może wynieść od kwoty 228,80 zł do 657,80 zł. Ponadto dodatkowo wyższy dodatek otrzymają osoby ogrzewające swoje domy paliwami stałymi, węglem lub paliwami węglopochodnymi – wyjaśnia Damian Napierała, zastępca dyrektora PCŚ ds. wsparcia rodzin z dziećmi.

W 2022 r. w Poznaniu o dodatek osłonowy zostało złożonych 26 tysięcy wniosków.

Więcej informacji na stronie PCŚ.

Zobacz też: Najdłużej pracujący policjant jest z Wielkopolski. Przepracował 50 lat w ruchu drogowym

Hubert Ossowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl