Miasto wspomaga dzieci w żłobkach. Wiemy, na co mogą liczyć rodzice

Rada Miasta Poznania zatwierdziła uchwałę wprowadzającą wsparcie finansowe dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobków niepublicznych. Chodzi o żłobki, które nie otrzymały dotacji w ramach konkursu ofert. Wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie ma zapewnić ciągłość opieki dla najmłodszych mieszkańców miasta.

Na wtorkowej sesji Rady Miasta Poznania (9 lipca) podjęto decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego rodzicom dzieci kontynuujących pobyt w żłobkach niepublicznych. Te, które nie otrzymały dotacji w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Poznania w marcu 2024 roku. Uchwała z założenia zabezpiecza opiekę dla dzieci w okresie od 1 lipca do 30 września 2024 roku. Zanim wejdą w życie nowe przepisy ustawy „Aktywny rodzic”.

Warunki przyznania świadczenia

Wsparcie finansowe w wysokości 500 zł miesięcznie będzie przekazywane bezpośrednio na konto podmiotu prowadzącego żłobek. Prawo do świadczenia przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym oraz prawnym, którzy mieszkają w Poznaniu i rozliczyli podatek dochodowy w mieście. Świadczenie będzie przyznawane na maksymalny okres trzech miesięcy.

Aby otrzymać świadczenie, rodzice muszą spełnić kilka warunków, w tym:

  • Zamieszkiwać w Poznaniu.
  • Rozliczyć podatek dochodowy w Poznaniu.
  • Posiadać umowę o opiekę dziecka w żłobku, który nie otrzymał dofinansowania w konkursie ofert.

Wniosek o przyznanie świadczenia powinien zawierać dane wnioskodawcy i dziecka. Poza tym kopię umowy z żłobkiem oraz dokumenty potwierdzające opłacenie podatku dochodowego w Poznaniu za 2023 rok.

Wsparcie finansowe jest tymczasowe, ponieważ od 1 października 2024 roku wejdą w życie przepisy ustawy „Aktywny rodzic”, które przewidują dodatkowe świadczenie „aktywnie w żłobku”.

Czytaj też: Poznań ma nowe drogi i skwer Wodeckiego. Ulica „Śpiewu ptaków” i nie tylko

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl