Miasto szuka dyrektorów szkół i przedszkoli. Jest konkurs 

Swoją kandydaturę można zgłosić w Wydziale Oświaty urzędu miasta. Dyrektora szuka między innymi popularne liceum „Marynka”. 

34 placówki

W konkursie ogłoszonym przez Urząd Miasta, wezmą udział 34 placówki. Są to głównie przedszkola, bo aż 13. Ponadto dwie szkoły ponadpodstawowe, trzy zespoły szkolno-przedszkolne, osiem zespołów szkół publicznych, cztery szkoły podstawowe, poradnia psychologiczna, bursa szkolna i zespół szkół z oddziałami integracyjnymi. 

Marynka szuka dyrektora 

Chodzi między innymi o: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle`a, Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta, czy Szkołę Podstawową Specjalną nr 107 im. Arkadego Fiedlera. Konkursy dotyczy także Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny. 

Kto może przystąpić? 

Do konkursu na dyrektora może przystąpić każda osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia określone wymagania. Dokumenty, opis i niezbędne informacje, które należy zawrzeć, można znaleźć na stronie internetowej urzędu miasta TUTAJ. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora… (podać nazwę i adres szkoły lub placówki)” w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, pokój nr 211, 212, 213 – II piętro. 

Marianna Anders
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl