Miasto chce przejąć teren dworca PKP

Miasto wystąpiło do Ministra Inwestycji i Rozwoju o odebranie Polskim Kolejom Państwowym terenu Dworca Głównego w Poznaniu. Spółka nie zrealizowała dotychczas swoich zobowiązań, dlatego Miasto podjęło tak stanowcze kroki prawne.

– Obiekty takie jak dworce kolejowe czy lotniska kształtują pierwsze wrażenie przyjeżdżających. Są więc one szczególnie istotne dla mieszkańców i podróżnych. Poznań Główny to drugi pod względem ruchu pasażerskiego dworzec w Polsce obsługujący rocznie 19 milionów osób. Powinien być wizytówką, której nie należy się wstydzić – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania.

Urzędnicy w komunikacie opublikowanym w internecie dodają, że PKP, co jakiś czas, deklarowało chęć modernizacji dworca, ale brak było w tej sprawie jakichkolwiek konkretów i wiarygodnych terminów. 31 grudnia 2017 roku upłynął czas na wykonanie postanowienia umowy partycypacyjnej z marca 2011 roku. Zgodnie z nią miała zostać wybudowana kładka dla pieszych biegnąca od centrum handlowego, wzdłuż istniejącego budynku dworca kolejowego, aż do ul. Głogowskiej (koło Dworca Zachodniego). Do dziś PKP nie zrealizowało tej umowy, choć inwestycja ta miała m.in. ułatwić dostęp do znajdujących się, w sporej odległości od nowego dworca, peronów 4-6. Miasto Poznań wielokrotnie postulowało także przywrócenie w starym budynku Dworca Głównego przestrzeni do obsługi podróżnych oraz konieczność zmian na placu Dworcowym.

Urzędnicy miejscy skarżą się, że od ponad roku do władz Miasta nie były kierowane zaproszenia do udziału w posiedzeniach Zespołu Wojewody Wielkopolskiego ds. Poznańskiego Węzła Kolejowego, a korespondencja wysyłana przez władze miasta do różnych decydentów w strukturze PKP pozostawała bez odpowiedzi.

Dlatego Miasto Poznań wystąpiło do Ministra Inwestycji i Rozwoju z wnioskiem mającym na celu wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji przyznającej PKP tytuł prawny do tego terenu. Możliwość taką daje stanowisko zaprezentowane w Uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 lutego 2017 roku potwierdzone uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 lutego 2018 r.

Brak udokumentowania przez PKP prawa zarządu do nieruchomości na dzień 27 maja 1990 r. skutkuje tym że, przeszły one w tym terminie, z mocy samego prawa, na własność gminy. Z dokumentów dotychczas zgromadzonych przez Urząd Miasta wynika, że taki stan zaistniał w odniesieniu do terenu dworca. Zatem decyzja Wojewody Wielkopolskiego, stanowiąca podstawę wpisu PKP w księdze wieczystej jako użytkownika wieczystego, została wydana z rażącym naruszeniem prawa.

 

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl