Marek Rezler – zasłużony dla Poznania

Jest badaczem dziejów Poznania i Wielkopolski. W swoim dorobku naukowym ma dziesiątki książek i setki artykułów popularyzujących historię miasta. Doktor Marek Rezler został wyróżnionym odznaczeniem Zasłużony dla Miasta Poznania.

Dr Marek Rezler napisał ponad 20 książek i 200 artykułów, w tym znaczące dla upowszechniania tradycji pracy organicznej biografie Emilii Sczanieckiej i Hipolita Cegielskiego, a także zarysy biograficzne Jana Henryka Dąbrowskiego, Piotra Wawrzyniaka, Karola Marcinkowskiego i dowódców 15. Pułku Ułanów Poznańskich.jest historykiem wojskowości oraz dziejów Poznania i Wielkopolski XIX i XX wieku. Urodził się 31 lipca 1948 r. w Gorzowie Wielkopolskim. Od roku 1966, w którym przyjechał do Poznania na studia, związał się z naszym miastem podejmując badania historyczne i działalność popularyzatorską i edukacyjną.

Jest autorem 1400 tekstów publicystycznych, wziął udział w 850 audycjach radiowych i telewizyjnych. Publikuje też artykuły w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.

Odznaczenie Zasłużony dla Miasta Poznania przyznawane jest od 1990 roku. To samorządowy laur przyznawany osobom i instytucjom za zasługi na różnych polach – gospodarczym, artystycznym czy naukowym. O tym, kto go otrzyma decyduje Rada Miasta Poznania. W tym, obok dr Marka Rezlera, tytuł otrzymali także: Izabella Gustowska, Juliusz Kubel, Leonard Szymański i Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 29 czerwca, czyli w dzień święta patronów miasta – Piotra i Pawła.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl