Mali Bajkopisarze mogą stworzyć swoją książkę

Po pierwsze edukacja po drugie dobra zabawa. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu po raz drugi organizuje konkurs edukacyjny pt. „Mali Bajkopisarze”. Temat ekologia.

O konkursie

W konkursie chodzi o to, aby dzieci z przedszkoli same napisały – namalowały bajkę. Temat to ekologia a dokładnej, gospodarka odpadami. W zabawie mogą wziąć udział przedszkolaki z poznańskich placówek.

Szczegółowa tematyka pracy konkursowej powinna być związana z prawidłowym postępowaniem z odpadami, zapobieganiem powstawaniu odpadów, selektywną zbiórką, ponownym wykorzystaniem, recyklingiem, odzyskiem, unieszkodliwianiem itp. – informuje Beata Krysiak z Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.

hotel dla psów w Poznaniu

Jak zgłosić się do konkursu

Aby przedszkolak mógł wziąć udział w konkursie trzeba ten fakt zgłosić drogą mailową na adres  bkrysiak@zzo.pl najpóźniej do dnia 10.11.2022 r.  Prace konkursowe trzeba przynieść w formie papierowej do biura Organizatora przy ul. Ratajczaka 19 w Poznaniu, w godzinach 7:00 – 15:00 lub w formie elektronicznej (plik PDF) na adres mailowy  w terminie do 12.12.2022 r.

Krystyna Yehorova
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl