Liczenie głosów ograniczyło przeprowadzenie lekcji. Które placówki zawiesiły zajęcia?

Proces demokratycznych wyborów to ważne wydarzenie, które czasami może też wpłynąć na inne aspekty życia społecznego, takie jak funkcjonowanie placówek oświatowych. W Poznaniu, w jednej szkole i jednym przedszkolu zajęcia odwołano w związku z pracami Komisji Obwodowych.

Informacje o odwołanych zajęciach w Szkole Podstawowej nr 60 w Poznaniu wywołały zrozumiałe zaniepokojenie rodziców. Dla wielu z nich stało się to niemiłym zaskoczeniem, szczególnie, że nie mieli wystarczająco czasu na zorganizowanie opieki nad młodszymi dziećmi.

Szkoła Podstawowa nr 60 nie jest jedyną placówką, w której doszło do takiej sytuacji. Przedszkole 86 to kolejna placówka, która musiała zawiesić zajęcia w związku z przedłużonym czasem pracy komisji wyborczej.

Wyjaśnienie z Wydziału Oświaty

I Oddział Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych Wydziału Oświaty UMP wyjaśnił, że zawieszenie zajęć w tych dwóch placówkach dotyczy jedynie poniedziałku, 16 października 2023 roku. To wynik przedłużenia pracy komisji wyborczej, która była odpowiedzialna za liczenie głosów wyborczych. Ograniczenie jest tymczasowe i nie wpłynie na dłuższy okres nauki w tych placówkach.

Dokładne wyniki z wszystkich okręgów Polacy poznają dopiero we wtorek, 17 października. Po otrzymaniu protokołów z wyborów do Sejmu we wszystkich okręgach wyborczych, Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi wyniki wyborów. Te ogłoszą publicznie media. Ostatecznie, informacje o wynikach wyborów do Sejmu zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w formie oficjalnego obwieszczenia. To wtedy dowiemy się, które komitety wyborcze zdobyły mandaty poselskie i którzy kandydaci zostali wybrani na posłów.

Liczenie głosów spowodowało, że zawieszono zajęcia w szkole (fot. Ł. Gdak)

Czytaj też: J. Jaśkowiak o wyborach: „To szansa na odebranie możliwości decydowania o naszym życiu takim kreaturom jak Czarnek, Sasin, Ziobro”

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl