Kwantowy skok w przyszłość. Rewolucja dla medycyny, finansów i kryptografii w Poznaniu

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło, że do połowy 2025 roku w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) zostanie zainstalowany komputer kwantowy. To przełomowy projekt realizowany we współpracy z EuroHPC JU. Zrewolucjonizować ma takie dziedziny jak medycyna, kryptografia i finanse.

Minister Cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski podkreślił ogromny potencjał komputerów kwantowych, które mają zdolność znacznie przyspieszać rozwiązywanie skomplikowanych problemów obliczeniowych. Projekt +jest wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa i EuroHPC JU, czyli Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali.

Minister Gawkowski zaznaczył, że komputery kwantowe mogą znacząco podnieść efektywność w różnych dziedzinach. Takich jak medycyna, kryptografia, finanse oraz sztuczna inteligencja.

– Komputery kwantowe mogą znacznie zwiększyć efektywność w tych dziedzinach, dając instytucjom badawczym oraz podmiotom komercyjnym przewagę konkurencyjną oraz możliwość przełomowych odkryć – stwierdził minister.

Komputer kwantowy, nazwany EuroQCS-Poland, będzie przede wszystkim wspierał naukowców. Mimo tegorównież będzie dostępny dla przedstawicieli przemysłu i sektora publicznego z całej Europy. Urządzenie oparte na technologii pułapkowanych jonów zostanie zintegrowane z klasycznym systemem superkomputerowym. To wzmocni i rozwinie istniejące rozwiązania hybrydowe, wzbogacając infrastrukturę superkomputerową o możliwości kwantowe. Polscy naukowcy będą mieli zdalny dostęp do komputera kwantowego za pośrednictwem krajowej sieci naukowej PIONIER.

Całkowity koszt instalacji komputera kwantowego wyniesie 12,28 miliona euro. EuroHPC JU pokryje połowę tej kwoty, w tym 50 proc. kosztów integracji i operacyjnych. Drugą połowę zapewni Ministerstwo Cyfryzacji. Na czele konsorcjum EuroQCS-Poland stoi PCSS, a w jego skład wchodzą również Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Creotech Instruments S.A. oraz Uniwersytet Litewski.

Czytaj też: Koniec z problemami w dostawie prądu? Powstanie jeden z największych magazynów energii

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl