Kolejny etap remontu Fortu VII zakończony – co się zmieniło?

II etap projektu “Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego” został zakończony. Głównym celem projektu było zahamowanie procesów niszczących obiekt oraz przystosowanie pomieszczeń na cele wystaw.

II etap inwestycji w Forcie VII obejmował lewą część koszar szyjowych na poziomie 0 i poziomie -1. Do wyremontowanych przestrzeni należą teraz m.in. sala konferencyjno – edukacyjna i wystawy poświęcone zamordowanym w Forcie VII powstańcom wielkopolskim oraz powstańcom śląskim i przedstawicielom świata nauki i kultury.

Dziś mamy finał przełomowego etapu. Nad tym miejscem będziemy pracować jeszcze wiele lat, by osiągnąć pełnię zadowolenia z tego, jak to miejsce można wykorzystać. Przełomowe było zainwestowanie w to miejsce dużych pieniędzy, w tym części środków z Unii Europejskiej. Łącznie 13 milionów złotych pochodzi z WRPO 2014+, kolejna znacząca część z budżetu Miasta Poznania. Całość dotychczasowych w Forcie VII jest warta 28,5 mln zł” – tak finał II etapu renowacji skomentował Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

W nowych salach, udostępnionych dzięki realizacji projektu – przygotowane zostaną wystawy opowiadające o więzionych i zamordowanych w Forcie VII kobietach, harcerzach, członkach Polskiego Państwa Podziemnego i przedstawicielach duchowieństwa. Istniejąca do tej pory powierzchnia wystaw martyrologicznych zwiększy się ponad dwukrotnie. W ramach II etapu wykonano też różnego rodzaju prace montażowe – instalacji elektrycznych, ogrzewania, oświetlenia, rozdzielnic, czujek dymu, kamer monitoringu.

Hubert Niespodziany
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl