Kandydaci do Miejskiej Rady Seniorów poszukiwani

Masz ponad 60 lat i jesteś mieszkańcem Poznania? Możesz kandydować do Miejskiej Rady Seniorów. Do jutra można zgłaszać kandydatów. 

Kandydatów mogą wskazywać organizacja pozarządowe działające na rzecz środowiska osób starszych, rady osiedli, kluby seniora oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

10 grudnia w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, odbędzie się spotkanie wyborcze, na którym zostaną wyłonieni przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów IV kadencji. W radzie zasiądą osoby, które uzyskają największe poparcie. Nowy skład MRS, na lata 2019-2023, zostanie oficjalnie powołany decyzją Rady Miasta Poznania – informuje poznański Urząd Miasta.

Rada Seniorów działa w Poznaniu od 2007 roku i stanowi organ opiniodawczy, który doradza władzom miasta, a także proponuje własne inicjatywy.

Szczegółowe informacje na temat wyborów do Rady Seniorów dostępne są na stronie internetowej Miasta Poznania.

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl