Wielkopolska

Jest nowy kurator ale jest też konkurs na to stanowisko

Agata Sobczyk, wojewoda wielkopolski ogłosiła konkurs na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Pod koniec ubiegłego roku, Robert Gaweł zakończył pełnienie funkcji kuratora oświaty w Wielkopolsce. Od 10 stycznia jego obowiązki przejął Wiesław Banaś, dotychczasowy zastępca dyrektora Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta Poznania.

Wiesław Banaś (fot. WUW)

Konkurs na stanowisko kuratora

Wbrew powszechnej opinii, Wiesław Banaś pełni jedynie obowiązki kuratora, pomimo że wiele osób sądziło, że został nim mianowany. W związku z tym Agata Sobczyk ogłosiła konkurs na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Aby przystąpić do konkursu na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, wymagane są następujące kwalifikacje:

  • Posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego.
  • Posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
  • Posiadanie co najmniej siedmioletniego stażu pracy w charakterze nauczyciela.

Aby wziąć udział w konkursie na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, kandydaci powinni złożyć ofertę osobiście w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu lub przesłać pocztą na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Biuro Organizacyjno-Administracyjne, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

Termin składania ofert upływa 7 lutego 2024 r. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się [TUTAJ].

Czy Wiesław Banaś utrzyma stanowisko?

Aktualnie Wiesław Banaś pełni tymczasowo obowiązki wielkopolskiego kuratora oświaty i nie wykluczone, że on też wystartuje w konkursie.

Czytaj także: Koniec zadań domowych. Jakie są opinie na ten temat?

Gabriela Puczyłowska
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl