Jaśkowiak sugeruje by nauczyciele zawiesili strajk.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak spotkał się z dyrektorami poznańskich liceów i techników. Rozmowa dotyczyła trwającego strajku nauczycieli oraz przygotowania szkół do zbliżających się egzaminów maturalnych.

Strajk nauczycieli rozpoczął się 8 kwietnia. Od tego czasu w szkołach i przedszkolach nie odbywają się lekcje ani zajęcia opiekuńcze. Po zakończeniu egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów (we wszystkich poznańskich szkołach odbyły się zgodnie z planem), pojawiło się pytanie o zbliżającą się maturę.

Aby uczniowie mogli przystąpić do egzaminów, muszą odebrać świadectwo ukończenia szkoły. Maturzyści rok szkolny kończą 26 kwietnia. Do tego czasu w liceach i technikach muszą odbyć się rady klasyfikacyjne, na których zostaną zatwierdzone oceny. W Poznaniu na 43 szkoły ponadpodstawowe te odbyły się w zaledwie 14 placówkach. W pozostałych 29 sytuacja nadal jest niepewna.

– Dajemy nauczycielom pod rozwagę propozycję, aby zawiesili strajk do września i kontynuowali go w okresie poprzedzającym wybory parlamentarne. Takie rozwiązanie może umożliwić im osiągnięcie celów, o które walczą w taki sposób, by nie odbyło się to kosztem obecnych maturzystów. Ich dobro leży przecież na sercu także nauczycielom. Jest to jednak autonomiczna decyzja strajkujących. Mają oni prawo podejmować takie działania, jakie uważają za słuszne — zaznaczył Jacek Jaśkowiak.

– Znamy różnego rodzaju apele i prośby, żeby zawiesić strajk i wrócić do niego we wrześniu. Takie decyzje mogą zapaść tylko we właściwych gremiach, w naszym przypadku jest to decyzja komisji międzyzakładowej. Spotykamy się po świętach i wtedy podejmiemy decyzję — mówi przewodnicząca oświatowej Solidarności w Wielkopolsce Izabela Lorenz-Sikorska.

Wśród pytań ze strony związków zawodowych pojawiła się kwestia wynagrodzeń dla strajkujących nauczycieli. Prezydent potwierdził, że pieniądze na ten cel zostały zabezpieczone. Władze miasta muszą jednak postępować zgodnie z obowiązującym prawem. Możliwe rozwiązanie analizują prawnicy — nie tylko w Poznaniu, ale też innych miastach skupionych w Unii Metropolii Polskich.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl