Jarmark Poznań

Jarmark Poznań – cały czas trwa dziś przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju.

JARMARK POZNAŃ

Do Poznania zawitają harcerze, którzy przywiozą mieszkańcom miasta Betlejemskie Światło Pokoju. Każdy, kto przyjdzie na Stary Rynek, będzie mógł zabrać je także do swojego domu. Ogień pochodzi z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. To właśnie stamtąd co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Przekazanie światełka poprzedzi koncert Zespołu „Wartaki” i msza św. w Farze Poznańskiej.

Stary Rynek (przed Ratuszem)

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju – ok. godz. 17:00, koncert w Farze Poznańskiej – godz. 15, msza św. – godz. 16

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl