Jaka będzie przyszłość Kampusu Morasko? Z-ca prezydenta dyskutuje ze studentami

Na terenie kampusu może powstać przestrzeń, w której studenci mogliby się spotykać i odpoczywać – to jedna z propozycji z-cy prezydenta Poznania Mariusza Wiśniewskiego, który spotkał się ze studentami, by odpowiadać na ich pytania i podpowiadać jak mogą realizować swoje koncepcje na Morasku.

– Bardzo doceniam fakt, że to właśnie studenci wyszli z inicjatywą rozmów o terenie kampusu – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania. – Ten obszar jest ważny nie tylko dla nauki, ale przede wszystkim dla budowania więzi społecznych, a na tym nam wszystkim powinno zależeć najbardziej.

Z-ca prezydenta podpowiadał także studentom, że w mieście są środki na to, by realizowali swoje pomysły związane z kampusem. To min. budżet obywatelski i wiele innych miejskich projektów. Z-ca prezydenta podkreślał też, że byłoby dobrze, gdyby na terenie kampusu powstała przestrzeń, w której studenci mogliby odpoczywać i spotykać się.

Studenci pytali także o akademiki na terenie kampusu, opowiadali o problemach tej przestrzeni i zapowiadali kolejne dyskusję w tej sprawie. W rozmowie brała także udział prorektor ds. studenckich UAM prof. Bogumiła Kaniewska.

Co powinno zmienić się na Kampusie Morasko? Napisz na kontakt@www.wpoznaniu.pl

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl