Jak Poznań pomaga niepełnosprawnym?

Raport Najwyższej Izby Kontroli stawia Poznań za wzór rozwiązań dla osób niepełnosprawnych.

NIK zbadała sytuację w 24 urzędach miast i 5 urzędach marszałkowskich. Sprawdzane było to, czy badane są potrzeby osób niepełnosprawnych, czy biorą udział w tworzeniu nowych rozwiązań i czy są one wdrażane. Poznań podawany jest przez NIK za wzór udogodnień dla tej grupy.

NIK zauważa, że wśród skontrolowanych miast, Poznań jest jednym z niewielu, które nie tylko prawidłowo zdiagnozowało potrzeby osób z niepełnosprawnościami, ale również posłuchało opinii mieszkańców:

Dostosowanie przestrzeni publicznej konsultowano wielokrotnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych reprezentującymi interesy osób z różnymi niepełnosprawnościami – mówią urzędnicy

85 proc. skontrolowanych przez NIK gmin nie opracowało standardów dostępności dla przestrzeni publicznej. Poznań znów może być wzorem dla innych – miasto ma gotowe wytyczne, opracowane w oparciu o zasady uniwersalnego projektowania – pisze miejski portal poznan.pl

Standardy mają uwzględniać potrzeby wielu grup min osób starszych, przemieszczających się z dziećmi, z ciężkim bagażem, czy rowerzystów.

Możemy być dumni z takiej opinii, jednak jest jeszcze wiele do zrobienia – mówi Dorota Potejko, pełnomocniczka prezydenta miasta ds. osób z niepełnosprawnościami.

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl