Interweniowali 173 razy dziennie

Poznańska straż miejska ma pełne ręce roboty. W zeszłym roku strażnicy miejscy otrzymali ponad 73 tys. zgłoszeń. Interweniowali w 63 tys. przypadków – średnio 173 razy dziennie.

Najczęściej strażnicy interweniowali z powodu źle zaparkowanych pojazdów  – 51 022 razy. Wystawili ponad tysiąc nakazów usunięcia samochodów, które były pozostawione w zabronionych miejscach i utrudniały ruch. Doprowadzili także do usunięcia niemal 800 wraków. 

Czystość i ochrona środowiska

Strażnicy przeprowadzili ponad 1,2 tys. kontroli dotyczących palenia w piecach zakazanymi paliwami. W 890 przypadkach nie stwierdzili spalania odpadów, natomiast 326 osób ukarano, a 7 spraw skierowano do sądów. W 29 przypadkach wątpliwych pobrali próbki popiołów i przekazali je do badań laboratoryjnych. Podczas interwencji sprawdzali także jakość stosowanych paliw stałych. W tym zakresie przeprowadzili 657 kontroli ujawniając 67 uchybień.

Spokój i porządek publiczny

Spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych oraz nieodpowiednie zachowanie ludzi pod jego wpływem było powodem ponad 3 tys. interwencji strażników miejskich w 2022 roku. Dewastacja mienia, zanieczyszczanie miejsc publicznych, niewybredne słownictwo oraz demoralizacja nieletnich, to najczęściej wymieniane uciążliwości, na jakie narażeni są mieszkańcy i turyści. Prawie 2 tys. osób ukarano, 7 skierowano do sądu.

W sumie wyniku przeprowadzonych kontroli 53 552 osoby ukarano mandatami, 6 329 – pouczono, a 3 381 spraw skierowano do sądów. 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl