Hotele dla owadów

150 domków dla owadów jest instalowanych w poznańskich parkach i lasach. Zakup hoteli dla owadów jest elementem miejskiego programu „Poznań dla pszczół”.

Owadzie hotele są zbudowane z trzciny, bambusowych rurek, pustych w środku łodyg, suchego drewna, desek oraz szyszek. Konstrukcje są doskonałym schronieniem dla owadów zapylających, które mogą schować się w domkach przed deszczem i drapieżnikami, a przede wszystkim się w nich rozmnażać. Pierwsze hotele zawisły już w parku im. Jana Pawła II na Wildzie i parku Wilsona na Łazarzu.

– Łącznie w maju na terenie miasta umieścimy 150 domków dla owadów, w których mam nadzieję, już niedługo zamieszkają pszczoły murarki, trzmiele, motyle czy biedronki. Owadzie hotele zawisną w parkach, na terenach wybranych Rodzinnych Ogródków Działkowych i w miejskich lasach – mówi Joanna Jajus, dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania.

Zakup i montaż 150 hoteli dla owadów odbywa się w ramach realizowanego od 2019 roku przez Miasto programu „Poznań dla pszczół”. Celem projektu jest zwiększenie populacji pszczół w mieście, a także edukacja mieszkańców w zakresie roli i znaczenia owadów zapylających dla środowiska czy gospodarki.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl