Giną włazy do studzienek – straż zaczęła nalot

W całym mieście trwają kontrole punktów skupu złomu. Strażnicy poszukują elementów infrastruktury drogowej.

Kontrole zarządzone przez Komendanta Straży Miejskiej są reakcją na coraz częstsze przypadki kradzieży żeliwnych pokryw ulicznych studzienek ściekowych – pisze Straż Miejska

Fot:Straż Miejska Poznań

Tylko w sierpniu i wrześniu doszło do bardzo dużej liczby kradzieży pokryw ulicznych studzienek ściekowych. Kradzieże odnotowano na terenie 34 ulic całego miasta. Wstępnie oszacowane z tego powodu straty przekraczają kwotę 30 tys. zł.

Jednak proceder ten wiąże się także z realnym zagrożeniem dla użytkowników ruchu drogowego. Głębokość ulicznej studzienki może sięgać nawet do 2 m.

Są już pierwsze efekty kontroli – w dniu dzisiejszym strażnicy referatu Grunwald ujawnili żeliwne kraty instalacji odprowadzającej deszczówkę, części znaków drogowych oraz żeliwne słupki, które są montowane przy krawężnikach jezdni.

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl