Ekspozycja Palatium Mieszka I nagrodzona

Ekspozycja Palatium Mieszka I na Ostrowie Tumskim to szklana instalacja, przedstawiająca zarys budowli z dynastii Piastów.

LAUREAT KONKURSU

Ekspozycja reliktów nawiązuje do starego muru, a jej górne powierzchnie wykonano ze szkła hartowanego – co ciekawe, jest również podświetlana. Otrzymała II nagrodę w konkursie na „Najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce”. Projekt instalacji wykonała Pracownia Projektowa J.P. Woźny, a za projektem i realizacją szkła artystycznego stoją arch. Tomasz Urbanowicz oraz arch. Konrad Urbanowicz z firmy Archiglass.

Realizacja została doceniona za eleganckie wyeksponowanie w przestrzeni publicznej zabytków archeologicznych, które dowodzą świetności początków państwa polskiego. Zastosowane rozwiązania znakomicie korelują z gotycką architekturą sąsiedniej zabudowy i subtelnie uzupełniają przestrzeń publiczną Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Ekspozycja reliktów Palatium Mieszka I i kaplicy pałacowej ma nie tylko znaczenie historyczne, ale też przestrzenne. Inwestycja stała się przyczynkiem dla uporządkowania przestrzeni publicznej wokół kościoła Najświętszej Marii Panny in Summo oraz wykreowania nowej osi widokowej od strony Warty na Katedrę Poznańską – tak uzasadnia swoją decyzję jury konkursu.

Palatium Mieszka I wcześniej otrzymało również Nagrodę CODAawards – uhonorowującą projekty, które najskuteczniej integrują sztukę i architekturę z przestrzeniami publicznymi, oraz Nagrodę Quadro.

Paulina Juzak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl