Dziki – jak miasto chcę z nimi walczyć?

Coraz więcej dzików pojawia się na osiedlowych ulicach – przekonuje miejski radny i pyta – w jaki sposób miasto zamierza walczyć z tym problemem? Na pismo radnego odpowiedział Urząd Miasta.

Dziki niestety nie są bezpieczne dla przechodniów, również dla dzieci – przekonuje miejski radny Michał Grześ.

Radny twierdzi, że coraz więcej dzików pojawia się na osiedlowych ulicach. Michał Grześ relacjonuje, że ostatnio stado dzików miało pojawić się w Antoniku i na osiedlu Warszawskim. Tam dziki miały spacerować wieczorem po ulicy Goplańskiej.

Interpelacja radnego Grzesia doczekała się już odpowiedzi Urzędu Miasta.

Zgodnie z przyjętą procedurą przypadki zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi ze strony dzikich zwierząt należy zgłaszać do Straży Miejskiej, która po zweryfikowaniu prawdziwości takiego zgłoszenia, powiadamia Centrum Zarządzania Kryzysowego, podejmujące w takim przypadku niezwłoczne działania mające na celu usunięcie zagrożenia – pisze z-ca prezydenta Mariusz Wiśniewski

Jeśli zauważą Państwo dziki w mieście i uznają, że zagrażają ludziom, należy zadzwonić pod numer straży miejskiej – 986.

DÓŁ ART

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl