Duże zmiany na Garbarach przez następne 3 lata. Co nowego?

Dużo drzew, zasadzonych bezpośrednio w ziemi, nowe nawierzchnie chodników, czy rewitalizacja rynku Bernardyńskiego oraz budowa parkingu. Powstał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Garbar.

O tych zmianach radni osiedlowi rozmawiali z zastępcą prezydenta Mariuszem Wiśniewskim oraz pracownikami Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji. Spotkanie odbyło się nie gdzie indziej jak na placu Bernardyńskim.

Pracownicy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej sporządzili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Garbar. Zakłada on między innymi rewitalizację rynku Bernardyńskiego na przestrzeni 3 kolejnych lat. Nie oznacza to jednak, że zwiększy się liczba straganów. Jest ona uzależniona od kupujących.

W poprzednim planie znajdował się parking podziemny pod placem, ale jego budowa okazała się tam jednak niemożliwa. Istnieje za to szansa, że wielopoziomowy parking powstanie przy ulicy Marii Magdaleny. Korzystać z niego mogliby również pracownicy i pacjenci szpitala onkologicznego.

W 2023 roku plan zakłada wskazanie miejsc, w których będą zasadzone drzewa. Mają one rosnąć w ziemi, a nie w donicach. Będzie to jednak wymagało sprawdzenia podziemnej infrastruktury, tak, aby korzenie drzew jej nie uszkodziły. Co więcej, Garbary doczekają się również wymiany chodników.

Dużym wydarzeniem będzie Święto Garbar, które uczci to, z czego osiedle jest znane najbardziej, czyli z zakładów rzemieślniczych, straganów i galerii sztuki.

Erwin Nowak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl