Doktor honoris causa dla prof. Michael E. Porter

Światowej sławy amerykański naukowiec – profesor Michael E. Porter – pojawi się w Poznaniu, gdzie odbierze dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uroczystość nadania honorowego tytułu odbędzie się 19 marca tego roku.

Profesor Porter otrzyma tytuł w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych, twórczego wpływu na praktykę biznesu i politykę gospodarczą oraz wkład w rozwój nauk ekonomicznych. Jego teoria ekonomii oraz koncepcje strategiczne wywarły wpływ m.in. na: konkurencję rynkową i strategię firmy, rozwój gospodarczy, ochronę środowiska i ochronę zdrowia. Jego rozległe badania cieszą się szerokim uznaniem rządów, korporacji, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich na całym świecie.

Jego idee, opublikowane w książkach i artykułach, wykładane są w praktycznie każdej szkole biznesu na świecie, oraz w ramach kursów ekonomii, oraz innych dyscyplin. W zakresie polityki dotyczącej ochrony środowiska prof. Porter wysunął na początku lat dziewięćdziesiątych „hipotezę Portera”, proponującą oryginalną teorię, iż surowe normy środowiskowe nie tylko nie pozostają w sprzeczności z rentownością firmy lub narodową konkurencyjnością, lecz mogą wręcz przyczynić się do wzrostu jednej i drugiej. Będzie to pierwsza wizyta Profesora w Polsce.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl