Co dalej z koczowiskiem społeczności romskiej? Inwestor planuje budowę osiedla

Radni miejscy rozpoczęli prace nad planem zagospodarowania dla blisko 10 hektarów działek między ulicami Umultowską, Lechicką, Księcia Mieszka I i Tymienieckiego. Obszar ten to m.in. teren obecnych i byłych ogródków działkowych, gdzie od lat przebywa społeczność romska.

Podczas sesji rady miasta poruszony został teren prac nad planem zagospodarowania dla terenu ROD im. 23 Lutego w Poznaniu. Inwestor planuje w tym miejscu postawienie wysokiej, rosnącej do 17 kondygnacji zabudowy.

– Wywołanie planu oznacza możliwość zaplanowania i świadomego ukształtowania zabudowy na tym terenie – mówił przewodniczący komisji polityki przestrzennej Łukasz Mikuła z KO. – Ten teren jest trudny do zagospodarowania, nawet przez prywatnego inwestora, bo z tymi ludźmi, którzy, można powiedzieć tam mieszkają, coś trzeba zrobić, coś trzeba im zaproponować, coś trzeba zrobić, to jest teren, który wymaga też uporządkowania, które wcale nie będzie tanie. Tam się zgromadziło dosyć dużo odpadów w ciągu tych lat użytkowania terenu – dodał.

Wniosek inwestora – powstanie osiedle?

Inwestor złożył już wniosek o wydanie warunków zabudowy dla swojej działki. Rozpoczęcie prac nad planem zagospodarowania wstrzymuje ich wydanie. O rozpoczęcie prac nad planem zabiegali między innymi radni osiedlowi.

Opinię na temat inwestycji wyrazić musi również sanepid oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Jeśli tak się stanie, wówczas społeczność zamieszkująca teren ogrodów działkowych im. 23 Lutego może być zmuszona do opuszczenia aktualnego miejsca pobytu.

Przebywa tam społeczność romska, której stałej pomocy udziela Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Współpracuje on z policją, strażą miejską, organizacjami pozarządowymi oraz szkołą podstawową.

Zobacz też: Park będzie lepiej chroniony. „Plan nie pozwala na zagęszczanie zabudowy”

Hubert Ossowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl