Chcą zbudować wokół Poznania leśny, turystyczny pierścień. Do kiedy?

Dr inż. Andrzej Konieczny, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu wyraził nadzieję na stworzenie leśnego, turystycznego pierścienia wokół Poznania. Miałby powstać do 2030 roku. Byłby dostępny dla wszystkich.

Turystyczny, leśny pierścień wokół Poznania

Przedstawiciele różnych organizacji i instytucji rozmawiali o opracowaniu strategii stworzenia turystycznego pierścienia wokół Poznania, uwzględniającego regionalne lasy.

Dr inż. Andrzej Konieczny, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu podkreślił, że inicjatywa ma na celu stworzenie spójnej strategii rozwoju lasów wokół Poznania, uwzględniającej potrzeby mieszkańców i zróżnicowane grupy społeczne.

Lasy wokół Poznania są coraz ważniejszym miejscem rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców i odwiedzających. W związku z tym planuje się opracowanie kanałów komunikacji, które pozwolą na zwiększenie dostępności lasów dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od wieku czy warunków fizycznych.

Naszym celem jest stworzenie strategii, która pozwoli połączyć i pogodzić wszystkie z powyższych zasobów. Stawiamy sobie za cel, by do roku 2030 zbudować wokół Poznania leśny, turystyczny pierścień, umożliwiający korzystanie z niego przez wszystkich zainteresowanych. Oczywiście nie możemy zapominać o zachowaniu jego walorów przyrodniczych powiedział dr inż. Andrzej Konieczny, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Turystyka w Wielkopolsce

Piotr Basiński z Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej podkreślił, że tereny zielone otaczające Poznań stanowią znaczący atut miasta. Można tam znaleźć atrakcyjne tereny, takie jak Wielkopolski Park Narodowy, Puszczę Zielonkę, Łęgi Rogalińskie, Puszczę Notecką i dolinę Warty.

Coraz większa popularność spędzania czasu na łonie natury stwarza pozytywny trend. Jednocześnie wymaga dostosowania infrastruktury i współpracy różnych podmiotów w zakresie rozwoju „zielonej turystyki”.

Wzrastający trend zainteresowania społeczeństwa na obszarach atrakcyjnych przyrodniczo wynika również z zamknięcia, jakiego doświadczyliśmy w trakcie pandemii. Ważny jest tutaj również aspekt dostępności ekonomicznej. Mikroturystyka jest bardziej atrakcyjna finansowo. Warto również dodać, że odpowiednio przeprowadzone kierunkowanie ruchu turystycznego i uatrakcyjnienie istniejącej infrastruktury może pomóc chronić obszary cenne przyrodniczo – zaznaczył Artur Krysztofiak dyrektor biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

Daria Panek-Płókarz, autorka bloga „Poznańska Spacerówka” zwróciła uwagę na rosnące zainteresowanie rodzin spędzaniem czasu na świeżym powietrzu. A także na oferowanie dzieciom kontaktu z naturą. Jak twierdzi, ważne jest odpowiednie przygotowanie i dostosowanie infrastruktury turystycznej, aby umożliwić łatwy dostęp do lasów i zachęcić do eksploracji przyrody.

Lasy dla wszystkich niezależnie od wieku i zdrowia

Prof. dr hab. Alina Zajadacz z UAM-u i dr Sandra Wajchman-Świtalska z UPP-upodkreśliły również znaczenie uwzględnienia osób z niepełnosprawnościami i seniorów przy planowaniu rozwoju turystyki w lasach. Jako kluczowe założenia wskazały dostępność dla wszystkich grup społecznych. Odpowiednie przeszkolenie personelu oraz inspirację zagranicznymi przykładami pokazującymi możliwość dostosowania infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Koncepcja zagospodarowania turystycznego terenów leśnych wokół dużych miast wynika z wielofunkcyjnej roli lasu, która uwzględnia również ich funkcję społeczną. Dlatego zarządzanie ruchem turystycznym i rekreacyjnym przy wzrastającej antropopresji na lasy ma coraz większe znaczenie – informował Zbigniew Cykowiak, dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu.

Warto również podkreślić, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu od 20 lat prowadzi darmową edukację leśną. Ta każdego roku przyciąga blisko 250 tysięcy osób w różnym wieku. Obszar poznańskiej dyrekcji Lasów Państwowych oferuje blisko 2 tysiące kilometrów szlaków turystycznych oraz ponad 300 parkingów leśnych i miejsc postojowych dla odwiedzających lasy.

Spotkanie odbyło się 18 maja 2023 roku w Puszczykowie. To trzecia edycja wydarzenia, organizowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu. Podczas Forum przedstawiciele Lasów Państwowych debatowali z:

  • naukowcami,
  • przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
  • Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
  • Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,
  • Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”,
  • autorką bloga „Poznańska Spacerówka”,
  • twórcą projektów Zielonego Punktu Kontrolnego w Powiecie Poznańskim,
  • oraz Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu.

Czytaj też: 61 tysięcy drzew wycięto, posadzono 62 tysiące. Zmienia się liczba wniosków o wycinki

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl