CBA donosi na rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Poznańska delegatura CBA złożyła zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu o możliwym popełnieniu przestępstwa przez Rektora Uniwersytetu Artystycznego. Chodzi o podpisanie umów na obsługę prawną uniwersytetu. Według agentów uczelnia straciła na tym blisko 200 tysięcy złotych. 

Chodzi o sprawę z lat 2016-2017. To wtedy Uniwersytet Artystyczny zawarł dwie umowy na obsługę prawną. Jak czytamy w komunikacie Centralnego Biura Antykorupcyjnego:

– Umowy były zawierane bez prawidłowego oszacowania wartości udzielanych zamówień. Nie były także opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pomimo, że ich wartość przekraczała kwotę 30.000 euro. Pominięto także Zarządzenia Rektora UAP  dotyczące zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.

W związku z tym agenci CBA z Poznania złożyli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa polegającym na przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków przez Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez agentów, w związku z zawarciem umów z kancelariami, nastąpił ponad dwukrotny wzrost kosztów obsługi prawnej (z kwoty blisko 9 tys. zł miesięcznie do ponad 21 tys. zł miesięcznie) dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, w stosunku do wcześniejszego okresu, gdy uczelnia była obsługiwana przez jedną kancelarię prawną,

CBA twierdzi że rektor UAP podpisując w/w umowy, doprowadził do wyrządzenia szkody na rzecz uczelni na kwotę w wysokości blisko 200 tys. zł.

 

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl