Była premier Hanna Suchocka uhonorowana przez UAM. 55 lat z uczelnią

Była premier, minister sprawiedliwości, przez ponad 20 lat posłanka i jednocześnie nauczycielka akademicka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziś została uhonorowana przez władze uczelni.

55 LAT Z UCZELNIĄ

Hanna Suchocka to była premier Polski, a także profesor nadzwyczajny Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym roku mija 55 lat od rozpoczęcia przez nią pracy naukowej i dydaktycznej na UAM. Z tej okazji władze uczelni przygotowały uroczystą okoliczność, podczas której była polityk
otrzymała pamiątkową Księgę Jubileuszową, zawierającą dedykowane jej opracowania.

KONFERENCJE NAUKOWE

Częścią uroczystości były konferencje naukowe. Profesor UAM Sławomira Wronkowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku mówiła o Konstytucji. Profesor Mirosław Wyrzykowski członek Komitetu Nauk Prawnych PAN oraz sędzie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku przygotował konferencję o tytule “Sztuka tworzenia v. Partactwo niszczenia”.

Natomiast profesor Sławomir Patyra z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie wypowiadał się o sądzie konstytucyjnym. Ostatnim wystąpieniem była konferencja profesora Ryszarda Piotrowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, o tytule “Konstytucjonalizm i tożsamość państwa demokratycznego”.

PREMIER, MINISTER I POSŁANKA

Hanna Suchocka pełniła funkcję prezesa rady ministrów w latach 1992-1993. Była jedną z założycieli Unii Demokratycznej, a później Unii Wolności. W latach 1997-2000 piastowała stanowisko ministra sprawiedliwości oraz prokuratora generalnego w rządzie Jerzego Buzka. W latach 2001-2013 pełniła funkcję ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim. Przez ponad 20 lat była posłanką, a później pierwszą przewodniczącą komisji weneckiej. Została odznaczona Orderem Orła Białego

Erwin Nowak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl