Budżet województwa na 2023 przyjęty

Za przyjęciem budżetu było 26 głosujących, a przeciw 11 radnych. Wydatki w przyszłorocznym budżecie to 2,54 miliarda złotych, natomiast dochody stanowią 2,24 miliarda złotych.

Jak duży budżet

W przyszłorocznym budżecie dochody ogółem stanowią 2,24 mld zł. 69,6% to dochody z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych.

Wydatki ogółem wynoszą 2,54 mld zł. Jak łatwo policzyć deficyt budżetu wyniesie 304,0 mln zł i zostanie sfinansowany głównie (269,8 mln zł) z własnych środków oraz ze środków pochodzących z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Planowana na koniec 2023 r. kwota długu ma wynieść 337,5 mln zł, tj. 15,1% dochodów ogółem. 

Jeśli chodzi o wydatków niemal 60% zostanie przeznaczonych na drógi, kolei oraz ochrony zdrowia. Pozostałe środki przeznaczone będą na kulturę, oświatę, czy ochronę środowiska. 

Na co pójdą pieniądze

Na inwestycje drogowe trafi 467,9 mln zł. między innymi na budową obwodnicy Gostynia, budowę obwodnic Rogoźna, Kościana i Szamotuł. Pieniądze z budżetu zostaną także wydane na opracowanie dokumentacji i wykup gruntów pod przyszłe inwestycje – kwota 57,2 mln zł oraz na inwestycje drogowe jednoroczne – kwota 62,7 mln zł. Bieżące utrzymanie dróg i mostów będzie kosztować 140,0 mln zł.

Na wydatki na ochronę zdrowia z budżetu pójdzie 264,3 mln zł. Będą to pieniądze między innymi na inwestycje w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu (m.in. rozbudowę budynku ambulatoryjnego), w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu (m.in. Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej), czy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu (m.in. Budowa Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią).

Jeśli chodzi o wydatki na kulturę to w 2023 r. władze województwa zamierzają rozpocząć budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego. W sumie na tę budowę mają przeznaczyć 376,2 mln zł z czego w 2023 r. 12,0 mln zł.

320,0 mln zł będzie przeznaczonych na organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Dotacje na 23 marszałkowskie instytucje kultury wyniosą 155,1 mln zł.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl