Budżet Poznania na 2019 rok

W 2019 roku Poznań wyda ponad miliard zł na inwestycje – to rekord w historii miasta. Najwięcej pieniędzy przeznaczymy na drogi i komunikację zbiorową. Deficyt Poznania wyniesie prawie 2 miliardy złotych.

W przyszłym roku dochody miasta będą wyższe – w porównaniu z obecnymi – o ponad 4 procent. Głównym ich źródłem będą wpływy z podatków PIT i CIT. W 2019 r. do miejskiej kasy ma z nich wpłynąć  ponad 1,3 mld zł, o niemal 15 procent więcej, niż obecnie. Zwiększy się również kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: Poznań dostanie 95 mln zł.

Wydatki Miasta wzrosną o 13,4 proc. do kwoty 4,3 mld zł – głównie z powodu inwestycji. Wydatki bieżące wyniosą 3,3 mld zł. To o 4,5 proc. więcej w ujęciu 2018 r.

Jak informuje rzecznika prasowa prezydenta Poznania, Hanna Surma – Wzrost ten jest w dużej mierze pochodną decyzji władz centralnych. Wynika on m.in. ze zmian w systemie edukacji, takich jak dodatkowy rocznik w pierwszych klasach szkół średnich, wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, zwiększenia minimalnej płacy i stawki godzinowej. Dodatkowym czynnikiem generującym zwiększenie wydatków bieżących jest znaczny wzrost cen energii.

Najwięcej, bo niemal 1,3 mld zł, miasto wyda na drogi i komunikację zbiorową. To niemal 36 procent więcej niż obecnie. Porównywalną kwotę – 1,2 mld zł  – przeznaczymy na oświatę. Na zdrowie i politykę społeczną w projekcie budżetu przeznaczono 658 mln zł, a na bezpieczeństwo mieszkańców 92 mln zł.

Projekt budżetu został zaplanowany z deficytem w wysokości 525 mln zł. Jak mówi mówi Barbara Sajnaj, skarbnik miasta. – Jednym ze źródeł finansowania deficytu są zaplanowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 867 mln zł. Prognozuje się, że zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie 1,926 mln zł. Co ważne, obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w relacji do dochodów nie przekroczy dopuszczalnych wskaźników ustawowych.

-Potwierdzeniem jest ocena zadłużenia, której dokonała Agencja Ratingowa Fitch – podkreśla Barbara Sajnaj, skarbnik miasta. – Utrzymała ona ocenę ratingową Poznania na poziomie A- z prognozą stabilną.

Budżet miasta muszą zaakceptować jeszcze radni. Nie wykluczone, że będą zgłaszane do niego poprawki.

 

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl