Blisko 3 tys. 500 kandydatów bez szkoły

Znane są wyniki rekrutacji do szkół średnich w Poznaniu. Aż 3 tys. 410 uczniów z podwójnego rocznika nie dostało się do żadnej szkoły. To ponad dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku.

Na razie 3 i pół tysiąca osób odeszło spod tablic — gdzie wywieszone były wyniki — z kwitkiem. Największy problem był w liceach. Do nich nie zakwalifikowało się 2568 osób. W przypadku technikum było to 781 osób, a w przypadku szkół branżowych – 61.

Miasto przygotowało łącznie dla absolwentów podstawówek i gimnazjów 16 tys. 105 miejsc. Łączna liczba poznańskich absolwentów to 8 tys. 173.

Teraz ci, których nazwiska znajdują się na listach zakwalifikowanych, mają potwierdzić swoją wolę przyjęcia i przedłożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Czas na to mają do 24 lipca do godziny 13.

W tym roku liczba kandydatów nie tylko z sąsiednich miejscowości, ale też z odległych od Poznania powiatów jest znacznie większa niż w rekrutacjach z lat ubiegłych — mówi Przemysław Foligowski, dyrektor wydziału oświaty urzędu miasta.

Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej szkoły muszą poczekać na wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, które odbędzie się 25 lipca. Tego samego dnia będzie wiadomo, w jakich szkołach i ile miejsc jest wolnych. Dzień później rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. Jej wyniki uczniowie poznają 21 sierpnia.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl