Będzie więcej połączeń autobusowych od 1 stycznia

Linie autobusowe obsługujące zachodnią część Poznania i gminę Rokietnica zmienią swój układ od 1 stycznia. Dla pasażerów zmiany oznaczają między innymi więcej połączeń obsługujących rejon ulicy Sianowskiej i Kiekrza w Poznaniu. Pojawią się także nowe linie.

Niektóre linie zastąpią nowe autobusy

Wprowadzone z początkiem roku zmiany dotyczą linii nr: 156, 161, 186, 195, 219, 801, 830,833, 834, 882, 891 i 893. Ich rozkłady jazdy zostaną lepiej skorygowane. Linię nr 830 zastąpią dwa nowe autobusy – 836 i 837, a linię nr 195 na trasie Ogrody – Kiekrz przez ulicę Koszalińską, zastąpi 835. Z kolei linia nr 801 zastąpi linie nr 161.

Nowe przystanki

Zmienią się także układy przystanków wzdłuż ulicy Chojnickiej. Powstaną nowe, takie jak: Podjazdowa (przystanek przed nowym rodnem w kierunku do Rokietnicy oraz drugi o tej samej nazwie za rondem), Wilków Morskich (przed skrzyżowaniem i za skrzyżowaniem). Także przystanek Pawłowicka przed przejazdem kolejowym w kierunku do Pawłowic. Większość z nich będzie mieć status „na żądanie”.

Część starych przystanków zostanie zlikwidowanych

Do czasu zakończenia prac nadal dostępny będzie przystanek Kiekrz Kościół (później zastąpi go Wilków Morskich) na ul. Chojnickiej przed skrzyżowaniem z ul. Pawłowicką w kierunku pętli Ogrody. Likwidacji ulegnie natomiast poprzednia wiata Wilków Morskich – na ul. Wilków Morskich przed skrzyżowaniem z ul. Chojnicką (przystanek przeniesiony na ul. Chojnicką). Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Dokładne zmiany w kursowaniu autobusów:

Linia nr 156 – korekta rozkładu jazdy, synchronizacja godzin odjazdów z linią nr 186, zwiększenie liczby połączeń na ulicy Sianowskiej;

Linia nr 161 – likwidacja linii, na ul. Dąbrowskiego zostanie zastąpiona przez linię nr 801;

Linia nr 186 –  korekta rozkładu jazdy, synchronizacja godzin odjazdów z linią nr 156;

Linia nr 195 –  kursy wyłącznie jako sezonowe (letnie) wzmocnienie komunikacji  z Ogrodów do Kiekrza i Strzeszynka, w pozostałym czasie  kursy  zastąpione przez linie nr 835, 836 i 837;

Linia nr 219 –  korekta rozkładu jazdy na terenie gminy Rokietnica (kursy do i z pętli Starzyny/Rynkowa);

Linia nr 801 –  korekta rozkładu jazdy wraz ze zmianą trasy: autobus  będzie kursować ulicą Dąbrowskiego do pętli Baranowo/Os. Rubinowe (zastępując linię nr 161), bez wjazdu na ul. Sianowską, Słupską oraz pętlę Krzyżowniki;

Linia nr 830 – likwidacja linii , kursy do Kobylnik będą wykonywane przez autobusy linii nr 836, a kursy do Pawłowic przez autobusy linii nr 837;

Linia nr 833 –  korekta rozkładu jazdy, likwidacja  wjazdów na pętlę Kiekrz przez ul. Wilków Morskich, ponadto synchronizacja godzin odjazdów z linią nr 834 na odcinku Rokietnica/Węzeł Przesiadkowy – Ogrody ;

Linia nr 834 –  korekta rozkładu jazdy,  likwidacja wjazdów na pętlę Kiekrz przez ul. Wilków Morskich, do Pawłowic oraz na przystanek Psarskie Przejazd Kolejowy, ponadto synchronizacja godzin odjazdów z linią nr 833 na odcinku Rokietnica/Węzeł Przesiadkowy – Ogrody;

Linia nr 835 -nowe połączenie zastępujące linię nr 195 na trasie Ogrody – Kiekrz przez ulicę Koszalińską, z wariantowymi kursami wydłużonymi do/z przystanku Rokietnica/Węzeł Przesiadkowy,

Linia nr 836 -nowe połączenie zastępujące linie nr 195 i 830, na trasie Ogrody – Kiekrz przez ulicę Koszalińską – Kobylniki/Tarnowska (w każdym kierunku autobus będzie wjeżdżał na pętlę Kiekrz i ulicę Wilków Morskich);

Linia nr 837 -nowe połączenie zastępujące linie nr 195 i 830, na trasie Ogrody – Kiekrz przez ulicę Koszalińską – Pawłowice/Pętla (w każdym kierunku autobus będzie wjeżdżał na pętlę Kiekrz i ulicę Wilków Morskich);

Linia nr 882 -korekta rozkładu jazdy;

Linia nr 891 -korekta rozkładu jazdy;

Linia nr 893 -korekta rozkładu jazdy.

Rozkłady jazdy linii nr 832 nie zmienią się.

Marianna Anders
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl