Będzie nowa droga rowerowa

Powstanie nowa droga rowerowa wzdłuż ul. Grunwaldzkiej — na odcinku od skrzyżowania z ul. Roosevelta do ul. Słonecznej / Ostroroga. Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisały umowę na wykonanie prac budowlanych, które rozpoczną się już w nadchodzącym tygodniu.

Trasa będzie dwukierunkowa, z nawierzchnią bitumiczną. Wzdłuż niej pojawią się nowe elementy małej architektury, sposób parkowania pojazdów zmieni się na równoległy, a zatoki postojowe zostaną przebudowane i otrzymają nową nawierzchnię z kostki betonowej. Dodatkowo wybudowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Śniadeckich.

Prace rozpoczną się już w nadchodzącym tygodniu. W związku z tym już od poniedziałku, 25 marca, na dwóch pierwszych odcinkach ul. Grunwaldzkiej, na które wejdą ekipy budowlane, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

hotel dla psów w Poznaniu

Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Stolarską do skrzyżowania Bukowską roboty będą prowadzone na południowej jezdni ul. Grunwaldzkiej, a dopuszczalna prędkość zmniejszona zostanie do 30 km/h. Natomiast do 40 km/h ograniczona zostanie dopuszczalna prędkość na drugim z odcinków, na którym w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace — od ul. Promienistej do ul. Słonecznej/Ostroroga.

Droga rowerowa będzie gotowa pod koniec roku.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl