Będą chronić traszki podczas przebudowy Trasy Kórnickiej

Dzięki pniom i konarom powstaną nowe domki dla traszek i innych płazów. Takie praktyki Miasto stosuje już od 10 lat. Teraz wykonawca robót współpracuje z ekspertami z Uniwersytetu Przyrodniczego.

WYCIĘLI DRZEWA

Trwa przebudowa Trasy Kórnickiej. W ostatnim czasie wykonawca wyciął drzewa kolidujące z powstającą infrastrukturą. Są one usuwane etapami, ze względu ma zimujące pod korzeniami płazy. Nadzór nad wycinką sprawuje herpetolog, ekspert od płazów i gadów. Co istotne, konary i pnie nie zostaną wywiezione z terenu budowy.

ZBUDUJĄ DOMKI

Wszystko po to, by wykorzystać je do budowy zimowisk dla traszek i innych płazów. Materiał z wycinki wzbogaci ich siedliska o nowe gałęziowiska i pniakowiska. Co więcej, siedliska tych zwierząt na całym zakresie inwestycji otoczone są płotkiem. Jak podkreślił Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, podobne działania prowadzone są w mieście już od dekady.

OCHRONA TRASZEK

W ubiegłym roku, również w celu ochrony traszek, na os. Tysiąclecia powstała specjalna instalacja. Dzięki niej dwa stawy zasilane są deszczówką zebraną z powierzchni dachu Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. Jeden z nich jest już niemal pełny. Przebudowa Trasy Kórnickiej ma zakończyć się jesienią 2023 roku.

Erwin Nowak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl