Akcja UAM. 10 tysięcy cyfrowych obiektów dzieł sztuki i dokumentów za darmo

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z projektem „Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL” stworzył Repozytorium Cyfrowe Archiwum Audiowizualnego. To innowacyjne przedsięwzięcie. Stanowi kolejny krok w rozwoju uniwersytetu i zapewnia dostęp do cennych zbiorów Instytutu Historii Sztuki oraz Instytutu Muzykologii.

Dr Kamila Kłudkiewicz z UAM, historyk sztuki i koordynatorka repozytorium podkreśliła, że projekt obejmuje udostępnienie 10 tysięcy cyfrowych obiektów, w tym najstarszych reprodukcji dzieł sztuki oraz dokumentów z archiwum IHS.

Przedwojenne zbiory należały niegdyś do niemieckiej Królewskiej Akademii w Poznaniu, a następnie zostały przekazane Uniwersytetowi Poznańskiemu i Instytutowi Rzeszy w czasie II wojny światowej. Większość tych cennych obiektów, powstałych przed 1945 rokiem, jest już dostępna na stronie internetowej repozytorium: https://archiwum.wnos.amu.edu.pl/home.

Są one dostępne dla wszystkich użytkowników. Można je oglądać, pobierać i wykorzystywać w celach ilustracyjnych, w tym na platformach społecznościowych.

Z kolei dr Łukasz Smoluch z UAM, pod którego kierownictwem działa grupa muzykologów, opracowuje najstarsze nagrania etnomuzykologiczne z lat 1976-2006. Materiały zebran podczas badań terenowych, prowadzonych we współpracy ze studentami. W ramach projektu naukowcy udostępniają 5 tysięcy godzin nagrań. Niestety, ze względu na prawa autorskie osób nagrywanych i ich spadkobierców, pliki dźwiękowe nie mogą być udostępniane publicznie. Dostęp do nagrań mają jedynie badacze, którzy zgłoszą swoje zainteresowanie Instytutowi Muzykologii.

Zasoby IHS obejmują reprodukcje dokumentujące kanoniczną sztukę europejską, w tym włoską, niemiecką i polską. Wśród nich znajdują się fotografie zabytków z Kresów, Wielkopolski oraz z tzw. Ziem Odzyskanych, czyli Pomorza i Śląska.

Projekt uwzględnia także laboratorium muzykologiczne do cyfryzacji i digitalizacji nagrań analogowych. Jest to drugie najlepiej wyposażone laboratorium w Polsce, zaraz po Instytucie Sztuki Polskiej PAN w Warszawie. Dzięki temu muzykolodzy z Poznania nie muszą już zlecać cyfryzacji nagrań na zewnątrz.

Czytaj też: Nowy stadion Warty Poznań

Źródło: Życie Uniwersyteckie

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl