Agenci CBA w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim

Tym razem kontrola dotyczy pięciomilionowej dotacja dla kancelarii prawnej z Poznania. Agenci sprawdzają, czy była ona przyznana zgodnie z prawem.

Jak informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne — w ramach prowadzonych czynności kontrolnych funkcjonariusze zweryfikują zasadność udzielonego dofinansowania, jak również prawidłowość samego procesu realizacji projektu.

Chodzi dokładnie o kwotę 4.999.999,99 złotych, jaką otrzymała w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło&Topolewski. Unijne środki poszły na projekt „Wzmocnienie konkurencyjności Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski spółka komandytowo–akcyjna poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii IT w procesie świadczenia usługi prawnej”.

Kancelaria, która otrzymała dotację umieściła na swojej stronie takie oto oświadczenie:

źródło : www.sowislo.com

 

Urząd marszałkowski informuje natomiast, że — projekt otrzymał wysoką ocenę merytoryczną od ekspertów zewnętrznych, a także wymaganą i niezbędną dla uzyskania dofinansowania opinię o innowacyjności. 1 czerwca 2016 r. uzyskał dofinansowanie. Do dziś wypłacono przeszło 4 mln 48 tys. zł. 

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl